ازدواج

بایگانی بر اساس برچسب

آیا ازدواج مجدد مرد جرم است؟

سوالی که شاید برای بسیاری از خانم هایی که همسرشان ازدواج مجدد کرده است و یا آقایانی که می خواهند برای بار دوم تجدید فراش کنند،...

سن قانونی ازدواج دختران و پسران

ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های زندگی هر فردی است. به دلیل همین اهمیت بسیار، باید در انتخاب شریک با دقت و درایت اقدام نمود. سن و...

استرداد هدایای دوران نامزدی

فهرست مطالباسترداد هدایای دوران نامزدیرجوع از نامزدیانواع  هدایای دوران نامزدی:استرداد هدایای مصرف شدنی نامزدیاسترداد هدایای غیر...

خانم در چه مواردی مجاز به عدم تمکین است؟

فهرست مطالبتمکینعدم تمکینخانم در چه شرایطی میتواند تمکین نکند ؟ابتلاء مرد به بیماری جنسی و مقاربتی:بیماری خانم:خطر به عنوان مانع...

مجازات ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عده ی دیگریست

عقد ازدواج یکی از مهمترین عقودیست که به وفور در جامعه منعقد می شود. همچنین ازدواج و حفظ کانون خانواده از منظر مذهب امری بسیار...

ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج یک امری است که هر شخصی باید خودش در مورد آن تصمیم گیری نماید. انتخاب شریک زندگی بسته به سلیقه و معیار طرفین صورت می گیرد....

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فردیست. انتخاب شریک زندگی نیز امر مهمی است که نیازمند دقت و شناخت کافی است. گاهی اوقات...

وضعیت نفقه در دوران عقد

آیا در دوران عقد نفقه بر عهده شوهر است؟ چه میزان نفقه باید در دوران عقد پرداخت شود؟ فهرست مطالبنفقه در مقابل چه اعمالی...