وکیل دعاوی مالی و مطالبات در مشهد

اموری که هدف مستقیم آن به دست آوردن مال است به مفهوم عامیانه مالی گفته می‌شود. این نوع دعاوی به همراه امور ملکی زیر مجموعه دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد. فرد شاکی می‌تواند پس از مراجعه به خدمات قضایی محل سکونت، دادخواست خود را تنظیم و ارائه دهد. پس از آن پرونده تشکیل شده و توسط خدمات قضایی به دادگاه حقوقی صالح ارجاع داده می‌شود.

باید در نظر داشت که اصطلاح دعاوی مالی معنایی کلی دارد و به هر دعوایی هدفش به دست آوردن پول می‌باشد اطلاق می‌گردد. امور ملکی، امور حسبی، استرداد، مهریه و … به نوعی دعاوی مالی تلقی می‌گردد.

در زیر مواردی عام از دعاوی مالی توضیح کلی داده شده است.

وکیل مطالبه وجه (چک):

اگر شخصی از دیگری مبالغی پول طلبکار باشد که برای اثبات طلب خود دلایلی دارد باید دعوا را مطرح نماید. اگر مبلغ دعوا تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده (شاکی) صالح است و بعد از مراجعه به خدمات قضایی پرونده به شورای حل اختلاف ارجا می‌گردد. در دعاوی بالای مبلغ ۲۰ تومان دادگاه محل اقامت خوانده صالح می‌باشد. یعنی در نهایت دادگاه حقوقی آن را بررسی می‌کند.

باید در نظر داشت در دعاوی مطالبه وجه چک طبق قاعده و اصل کلی دادگاه، علاوه بر محل اقامت خواننده، محل انعقاد قرارداد و دادگاه محل بانک محال علیه صالح (بانک صادر کننده چک) جهت طرح دعوا تعیین کننده می باشد. لذا اگر صادر کننده چک در شهری دیگر باشد.
در شهرهایی که خدمات قضایی تاسیس شده باشه، باید به این مراکز مراجعه گردد.

چک و سفته

مدارک: اصل سند چک و سفته و رسید عادی و قراردادهای مربوطه به چک و سفته مذکور ناشی از آن.

گواهی عدم پرداخت و واخاست برای سفته: این دو در صورتی است که خواهان بخواهد از مضایای ماده ۲۷۳ قانون تجارت در باب مسئولیت تضامنی زهرنویس به همراه صادر کننده استفاده کند. همچنین زمانی که بخواهد از امتیاز تامین خواسته و توقیف اموال بدون پرداخت خسارت احتمالی استفاده نماید این مدارک لازم است. ضمن اینکه اگر در رابطه با مطالبه وجه شهودی دارد تکمیل کننده مدارک خود می باشید .

اگر به دنبال وکیل خوب در مشهد هستید با ما تماس بگیرید. دادیاران بهترین وکیل مالی در مشهد را در اختیار شما قرار می‌دهد.

تماس با دادیاران