رابطه نامشروع

بایگانی بر اساس برچسب

همجنس بازی زنان چه مجازاتی دارد؟

مساحقه و مجازات آن فهرست مطالبمساحقه و مجازات آنمساحقه چیست؟مجازاتاثبات جرم مساحقه در بسیاری از کشور های جهان همجنس گرایی...

حکم و مجازات شرب خمر چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه فهرست مطالب شرب خمر به چه معناست؟مسکر چیست؟ سکر چه حالتی است؟حکم و مجازات شرب خمرشخصی که...

رابطه نامشروع و مجازات آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبرابطه نامشروع و مجازات آنرابطه نامشروع به چه معناست؟تفاوت رابطه نامشروع و زنا در...

زنا و همجنسگرایی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه فهرست مطالبزنا و همجنسگراییزنا چیست؟مجازات برقراری رابطه جنسی با میت چیست؟مجازات زنا در...

تجاوز جنسی و مجازات آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه مجازات تجاوز جنسی چیست؟ به چه عملی تجاوز جنسی می گویند؟ ارش البکاره چیست؟ چگونه پرداخت...

مجازات آزار جنسی کودکان

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه یکی از جرایمی که اخبار ناگواری از آن هر روزه به گوش ما می رسد، آزار جنسی کودکان است....

اثبات رابطه نامشروع پیامکی

اثبات رابطه نامشروع پیامکی آیا حرف های جنسی میان دو نفر، از طریق پیامک یا چت، رابطه نامشروع محسوب می شود؟ مجازات رابطه...

حکم زنای محصنه و زنای غیرمحصنه

حکم زنای محصنه و زنای غیرمحصنه زنای محصنه چیست؟ زنای غیرمحصنه یعنی چه؟ چه تفاوتی میان زنای محصنه و زنای غیرمحصنه وجود...