دادگاه کیفری

بایگانی بر اساس برچسب

پزشکی قانونی کجاست و چه وظایفی دارد ؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه فهرست مطالبپزشکی قانونی کجاست؟وظایف پزشکی قانونیتشخیص علل مرگوظایف پزشکان و کارشناسان پزشکی...

سلاح سرد چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبسلاح سرد چیست تعریف سلاح سرداستفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟محارب کیست؟...

شرایط تعلیق مجازات

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه تعلیق مجازات چیست؟ چند نوع تعلیق وجود دارد؟ چه شرایطی برای تعلیق مجازات وجود...

چگونه اعاده حیثیت کنیم؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه اعاده حیثیت چیست؟ چگونه می توان اعاده حیثیت نمود؟ برای دریافت خسارت های ناشی از هتک...

تجاوز جنسی و مجازات آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه مجازات تجاوز جنسی چیست؟ به چه عملی تجاوز جنسی می گویند؟ ارش البکاره چیست؟ چگونه پرداخت...

شکایت از سایت اینترنتی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه چطور می توان از یک سایت اینترنتی شکایت نمود؟ چه روش هایی برای شکایت وجود دارد؟ به کدام...

مجازات آزار جنسی کودکان

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه یکی از جرایمی که اخبار ناگواری از آن هر روزه به گوش ما می رسد، آزار جنسی کودکان است....

نحوه اثبات شهادت دروغ

نحوه اثبات شهادت دروغ آیا راهی برای اثبات شهادت دروغ وجود دارد؟ چطور می توان دروغ بودن شهادت شاهدی را اثبات کرد؟ همانطور که می...