دادگاه کیفری

بایگانی بر اساس برچسب

سجل کیفری و نکات مرتبط با آن

فهرست مطالبسجل کیفری و نکات مرتبط با آنآیا هر جرمی مرتکب شویم در سجل کیفری ثبت می گردد؟محکومیت موثر کیفری چیست؟بعد از چه مدت...

قصاص چیست؟ شرایط اجرای حکم قصاص

حتما تا به حال اصطلاح قصاص را بسیارشنیده اید. شنیدن این کلمه چه چیزی را در ذهن شما تداعی می کند؟ قانون مجازات اسلامی به چهاربخش...

قذف

[cta] فهرست مطالبقذف چیست؟درخواست مقذوف:شرایط وقوع : قذف چیست؟ قذف نوعی دشنام و افترا است. مطابق تعریف قانون مجازات،...

صدور چک بلامحل ونحوه طرح شکایت کیفری

فهرست مطالب صدور چک بلامحل و نحوه طرح شکایت کیفریمراجع طرح دعوی چک بلامحل:نحوه طرح شکایت کیفری چک بلامحل:مهلت تجدیدنظر:شاکی...

دادسرا کجاست ؟

فهرست مطالبتشکیلات اداری دادسرانحوه کار و فعالیت دادسرااگر میان دادستان و بازپرس در خصوص صدور یک قرار اختلاف نظر پیش بیاید،...

پزشکی قانونی کجاست و چه وظایفی دارد ؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه فهرست مطالبپزشکی قانونی کجاست؟وظایف پزشکی قانونیتشخیص علل مرگوظایف پزشکان و کارشناسان پزشکی...

سلاح سرد چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبسلاح سرد چیست تعریف سلاح سرداستفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟محارب کیست؟...

شرایط تعلیق مجازات

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه تعلیق مجازات چیست؟ چند نوع تعلیق وجود دارد؟ چه شرایطی برای تعلیق مجازات وجود...