دادگاه کیفری

بایگانی بر اساس برچسب

نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبمفهوم نشر اکاذیب و مجازات آننشر اکاذیب چیست؟جرم نشر اکاذیبمجازات نشر اکاذیببار اثباتی جرم مفهوم نشر اکاذیب و...

دفاع مشروع چیست؟

فهرست مطالبمفهوم دفاع مشروع و شرایط آنشرایط دفاع مشروعپرداخت دیه در دفاع مشروع ممکن است تابحال در مواقع زیادی واژه دفاع مشروع...

قرار جلب به دادرسی چیست؟

در مورد تمام جرایم روند رسیدگی به این شکل است که در ابتدا، موضوع در دادسرا توسط بازپرس رسیدگی میشود. به عبارتی بازپرس وظیفه دارد...

ولی دم چه کسی است؟

بسیاری از ما در هنگامی که قتلی اتفاق می افتد با واژه ولی دم برخورد کرده ایم اما آیا می دانید ولی دم به چه کسی می گویند و اصلا چه...

آدم ربایی چه مجازاتی دارد؟

آدم ربایی یکی از جرایمی است که همه ی ما تاحدودی با آن آشنایی داریم. در واقع در بسیاری از فیلم ها و سریال ها بارها شاهد صحنه های...

پرداخت دیه از بیت المال در چه مواردی امکان پذیر است؟

فهرست مطالبدیه چیست؟موارد و شرایط پرداخت دیه از بیت المال:قسامه:عاقله:عدم دسترسی به جانی :اشتباه در میزان اجرای مجازات:دفاع در...

مجازات شهادت دروغ چیست؟

فهرست مطالبجرم شهادت دروغمجازات شهادت دروغآیا خسارات نیز در اثر شهادت کذب قابل جبران است؟نحوه شکایت شهادت دروغنتیجه گیری آیا...

مجازات کیف قاپی چیست؟

فهرست مطالبتعریف کیف قاپیتفاوت سرقت حدی و سرقت تعزیریآیا کیف قاپی جرمی قابل گذشت است؟مدارک و شواهد شکایت کیف قاپینحوه طرح دعوی...