امور حقوقی ارث و انحصار وراثت

وکیل ارث در مشهد

______________________________________________________________________

برای اخذ گواهی انحصار وراثت باید به کجا مراجعه کنم؟

اگر یکی از وراث حضور نداشته باشد و موافق به همکاری نباشد جهت تقسیم ورثه چکار کنیم؟

مالیات بر ارث چه میزانی است و چه زمانی باید پرداخت نمود؟

چگونه میتوانم به تقسیم اموال متوفی اعتراض کنم؟

 

وکیل ارث در مشهد: جهت هماهنگی با شماره 09152447090 تماس بگیرید.

 

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت:

  • ابتدا به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرده و پس از ارائه مدارکی که در زیر عنوان شده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می‌کنید این درخواست توسط یکی از وراث میتواند انجام گردد.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی انحصار وراثت:

  1. گواهی فوت
  2. کارت ملی متوفی
  3. شناسنامه متوفی
  4. کارت ملی وراث
  5.  شناسنامه وراث
  6. استشهادیه (در دفتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و توسط سر دفتر امضا می‌شود)

مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

 

وکیل ارث در مشهد
وکیل ارث در مشهد :با مشاورین ما تماس بگیرید.

 

نکات قابل ذکر :

1- اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثت ندارد.

2- حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

3- هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

4- در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

5- ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت : هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد.

اگر در خصوص امور ارث و انحصار وراثت نیاز به کمک دارید بهترین وکیل ارث در مشهد در دادیاران آماده بررسی رایگان پرونده شما می باشد.

 

تماس با دادیاران