دادخواست

بایگانی بر اساس برچسب

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه چگونه می توان دادخواست اعسار تنظیم نمود؟ یک دادخواست اعسار قوی باید چه شرایطی داشته...

شرایط خرید سربازی در سال ۱۴۰۱

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا امکان خرید سربازی وجود دارد؟ هزینه ی خرید سربازی چقدر است؟ از گذشته تا به حال...

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از...

شرایط رجوع از هبه (پس گرفتن هدیه)

شرایط رجوع از هبه آیا می توان از هبه رجوع نمود؟ چه شرایطی برای رجوع از هبه وجود دارد؟ همانطور که در مطلب دیگری بیان...

مستثنیات دین در پرداخت مهریه

مستثنیات دین در پرداخت مهریه آیا برای گرفتن مهریه می توان همه ی اموال مرد را گرفت؟ مستثنیات دین در مهریه یعنی چه؟ چه...

دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری  دیوان عدالت اداری چیست؟ وظیفه ی این دیوان چیست؟ در چه مواردی می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه...

نحوه صدور حکم رشد

نحوه صدور حکم رشد افراد از زمانی که متولد می شوند، از اهلیت تمتع یعنی حق دارا شدن حقوق برخوردار هستند. اما از اهلیت استیفا...

اعاده دادرسی چیست؟ اعاده دادرسی در امور حقوقی

اعاده دادرسی چیست؟ اعاده دادرسی در امور حقوقی دادگاه ها آراء خود را در قالب حکم یا قرار صادر می کنند. هنگامی که حکمی در دادگاه...