دادخواست

بایگانی بر اساس برچسب

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از مرخصی زایمان، می توانند به شغل خود...

تامین خواسته چیست ؟ مراحل و مدارک لازم ، نمونه دادخواست تامین خواسته فوری

فهرست مطالبتأمین خواسته چیستشرایط خواستهموارد پذیرش تأمین خواستهزمان طرح خواسته ی تأمینزمان اجرای قرار تأمیننحوه توقیف...

واخواهی چیست؟

فهرست مطالبحکم غیابینحوه واخواهی کردنمهلت واخواهی طرفین باید در حین رسیدگی به دعوی در دادگاه حضور داشته باشند و از خود دفاع...

آیا موتور سواری یا دوچرخه سواری بانوان جرم است؟

این روزها مسئله ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در کلان شهرها بسیار پر سروصدا شده است. حال سوالی که پیش می آید این است که آیا از...

دادخواست چیست؟ نحوه تنظیم دادخواست

فهرست مطالبدادخواست چیست و چگونه نگارش می‌شود؟حوزه صلاحیت دادگاه های حقوقیدادخواست و مسائل مرتبط با آنانواع دادخواست چیست؟چگونگی...

نحوه مطالبه اجرت المثل

هنگامی که ما از فردی تقاضای انجام یک کار را داریم، از آنجا که کار هر انسانی محترم و ارزشمند است، ما نیز باید به آن فرد دستمزدی...

نحوه تنظیم دادخواست اعسار

چگونه می توان دادخواست اعسار تنظیم نمود؟ یک دادخواست اعسار قوی باید چه شرایطی داشته باشد؟ در ادامه ی مطلب به موضوع حوه...

شرایط خرید سربازی در سال جاری

آیا امکان خرید سربازی وجود دارد؟ هزینه ی خرید سربازی چقدر است؟ از گذشته تا به حال سربازی یکی از دغدغه های پسران بوده...