دادخواست چیست؟ نحوه تنظیم دادخواست

۲۱ آبان, ۱۴۰۱ 1 مدت زمان مطالعه: 8 دقیقه
دادخواست چیست ؟
به این مطلب امتیاز دهید

برای شروع به رسیدگی در دادگاه ها و مراجع قضایی افراد باید درخواست خود را در قالب دادخواست تهیه و به دادگاه تحویل دهند. در ضمن دادخواست شما خواسته و مطالبات خود را که از دادگاه تقاضای رسیدگی و دادخواهی دارید را می نویسید و  تقدیم می کنید تا دادگاه نسبت به موضوع خواسته ی شما حکم نماید. زیرا دادگاه تنها در مورد چیزی که از او خواسته شده است حق رسیدگی دارد.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی
 6  وکیل آنلاین

دادخواست چیست و چگونه نگارش می‌شود؟

دادخواست در واقع نوشته ای است به زبان فارسی بر روی برگه های چاپی مخصوص که شامل مشخصات طرفین دعوی و موضوع رسیدگی دعوی و ادله و مستندات شخص خواهان است. این برگ چاپی مخصوص از طرف قوه قضاییه تهیه شده و به منظور دادخواهی افراد و طرح دعاوی مدنی در اختیار مردم قرار داده شده است. لذا دادخواست به عنوان یکی از اوراق قضایی، سندی است که به موجب آن از دادگاه درخواست رسیدگی و دادخواهی در خصوص موضوع مورد نظر می شود. به وسیله دادخواست است که خواهان طرف مقابل دعوی یعنی خواندهرا به دادرسی می خواند. یعنی او را به دادگاه دعوت میکند تا با حضور طرفین دعو، رسیدگی شده و حق به حق دار برسد.

حوزه صلاحیت دادگاه های حقوقی

دادگاه های حقوقی با توجه به تقسیمات کشوری و بر اساس حوزه صلاحیت به دعاوی حقوقی و مدنی رسیدگی می‌نماید. بر این اساس کلیه دعاوی حقوقی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد. مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح و از این اصل استثنا نموده باشد. اما اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه محل سکونت موقت اقامه دعوا صورت می‌گیرد. چنانچه محل سکونت موقت نیز نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی قانونی می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد در صورتی که خواهان مقیم ایران باشد در محل اقامت خود اقامه دعوا می نماید و اگر خواهان نیز مقیم ایران نباشد در هر یک از دادگاه‌های عمومی ایران می‌تواند اقامه دعوا نماید. (در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد گفته شده است بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید و مال غیر منقول برعکس آن یا غیر قابل حمل می باشد.)

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده ، می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوا نماید.

دادخواست و مسائل مرتبط با آن

در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از مالکیت، مزاحمت و ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. البته دعاوی که راجع به عین ملک می باشد در این دادگاه اقامه می گردد و دعاوی دیگر مثلاً مطالبه اجاره بها و قیمت ملک فروخته شده همچنان بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد. اما دعاوی مثل اجرت المثل و غیره اگر از عقد قرارداد حاصل نشده است در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می گردد.

در دعاوی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد و خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا در حراج به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلفی واقع شدند دعوا را می توان در هر یک از دادگاه‌های حوزه های یاد شده اقامه نمود.

در نهایت در صورتی که طرف دعوی فوت نموده باشد و نسبت به ماترک آنچه که از متوفی باقیمانده اختلاف ایجاد شده باشد، تا قبل از طرح تقسیم ترکه دعوا در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی اقامه می گردد. در صورتی که آخرین محل اقامت متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. اما اگر ترکه متوفی تقسیم شده باشد بایستی طرح دعوا علیه وراث و در محل اقامت وراث اقامه گردد و در صورت متعدد بودن وراث در محل اقامت یکی از وراث اقامت می گردد.

انواع دادخواست چیست؟

دادخواست بر حسب ارائه به مراجع قضایی مختلف دارای انواع ذیل است:

 • الف: دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی بدوی
 • ب: دادخواست تقدیمی به شهر شورای حل اختلاف
 • ج: دادخواست تقدیم به دیوان عدالت اداری در رابطه با دعاوی که در صلاحیت آن دیوان است
 • د: دادخواست تقدیمی به دادگاه تجدید نظر
نمونه دادخواست طلاق

نحوه تنظیم دادخواست

با مطالعه نحوه تنظیم دادخواست و محتوای مرتبط، انتظار می‌رود که خوانندگان بتوانند دادخواست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تمامی جنبه‌های قانونی و حقوقی آن رعایت شده و احتمال موفقیت در دعاوی افزایش یابد. این راهنما می‌تواند برای وکلای جوان، دانشجویان حقوق و حتی افرادی که به طور شخصی با مسائل حقوقی سروکار دارند، مفید و کارآمد باشد.

۱- نگارش نام و نام خانوادگی نام پدر صنعت اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان.

 • خواهان و مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد.
 • در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
 • قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می‌گردد.

۲- نگارش نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده.

 • خوانده و مدعیان علیه شخصی است که دعوا به او توجه دارد،به عبارت دیگر شخصی که ادعا علیه اقامه شود.

۳- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ها ممکن نبوده و خواسته مالی نباشد.

 • آنچه را که مدتی از دادگاه تقاضا می نماید خواسته یا مدعی بگویند.
 • خواسته یا مالی است یا غیر مالی.

۴- ذکر تعهدات جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

۵- آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد. (عنوان دادخواست)

۶-  شرح دادخواست: ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشته‌ها شهود و غیره.

۷- امضای خواهان و اثر انگشت او.

با توضیح اینکه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانندگان به اضافه یک نسخه باشد. علاوه بر اینکه در صورت غیب شدن مشخصات یا ناقص بودن آن دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر اینصورت دادخواست خواهان را رد خواهد شد .

فرم خام دادخواست را دانلود کنید.

دانلود فایل خام دادخواست با فرمت ورد – doc file .

پیامک دادخواست چیست

پیامک دادخواست یکی از روش‌های نوین ارتباطی در دستگاه قضایی است که به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای دادرسی و اطلاع‌رسانی به مراجعین استفاده می‌شود. این سیستم به افراد اجازه می‌دهد تا از طریق پیامک (SMS) اطلاعات مربوط به پرونده‌های خود را دریافت کنند. پیامک دادخواست می‌تواند شامل اطلاع‌رسانی درباره زمان جلسات دادگاه، وضعیت پرونده، تصمیمات قضایی و سایر اطلاعات مهم باشد.

نمونه‌ای از یک پیامک دادخواست:

مراجعه‌کننده محترم، جلسه دادرسی پرونده شماره ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی برگزار خواهد شد. حضور شما الزامی است.

دادخواست شماره ۲۰۴۱۵ ارسالی از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه ۱۲ دادگاه ……… ارجاع و با شماره پرونده ……………………. و رمز شخصی …………………… ثبت گردید.

نکات مهم در استفاده از پیامک دادخواست:

 • صحت شماره موبایل: اطمینان از صحت و دقت شماره موبایل ثبت شده در پرونده ضروری است تا پیامک‌ها به درستی به دست مراجعین برسد.
 • محرمانگی: باید توجه داشت که اطلاعات ارسال شده از طریق پیامک محرمانه باقی بماند و به دست افراد غیرمجاز نرسد.
 • پیگیری و پاسخگویی: مراجعین باید توجه داشته باشند که پیامک‌های دریافتی را جدی گرفته و در صورت نیاز اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهند.
 • نگران نباشید : اینکه پیامک دادخواست برای شما ارسلا شود دال براینکه از شما شکایت شده است نیست و میتواند دلایل دیگری داشته باشد. بسیاری از پیامکها ی ابلاغی حاوی سیر پرونده و یا تشکیل پرونده و اطلاع رسانی می باشند. در برخی موارد هم نیاز به حضور شما نیست.

پیامک دادخواست یک ابزار کارآمد و مؤثر در سیستم قضایی است که می‌تواند اطلاع رسانی فوری را بدون نیاز به مراجعه به سامانه ثنا فراهم کند. با استفاده از این روش، مراجعین می‌توانند با خیال راحت‌تر و اطمینان بیشتر در جریان پرونده‌های خود قرار گیرند.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

مراحل گرفتن پاسپورت

مراحل گرفتن پاسپورت برای دریافت باید به کجا مراجعه کنم؟ برای سفر به خارج از کشور، شما نیازمند گذرنامه هستید. ویزا یا...

نحوه ی گرفتن وکیل معاضدتی

افراد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، طرح دعوا یا دفاع در برابر دیگری، از حق داشتن وکیل برخوردارند. این حق در قانون اساسی و...

چگونه وکیل را عزل کنیم؟ لایحه عزل وکیل

وکالت یک عقد جایز است. به این معنا که هر یک از طرفین حق فسخ وکالت را دارد.عزل و استعفای وکیل عمل حقوقی یک طرفه است.دراین مقاله...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه ثبت شده است.