مهریه

بایگانی بر اساس برچسب

وضعیت مهریه بعد از فوت شوهر

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا مهریه خانم بعد از فوت شوهر همچنان پا برجاست؟ چه میزان مهریه را خانم می تواند دریافت...

شرایط دریافت مهریه بعد از فوت شوهر

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه آیا امکان دریافت مهریه بعد از فوت شوهر وجود دارد؟ چگونه باید برای دریافت مهریه بعد از فوت...

حکم نپرداختن اقساط مهریه

اگر مرد اقساط مهریه را نپردازد چه می شود؟ آیا در صورت نپرداختن اقساط مهریه، مجازات می شود؟ آیا ضمانت اجرایی وجود...

شرایط عدم تعلق مهریه به زن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه آیا ممکن است هیچ مهریه ای به خانم تعلق نگیرد؟ در چه شرایط و مواردی خانم استحقاق دریافت...

بخشنامه جدید مهریه ۱۴۰۰

بخشنامه جدید مهریه 1400 همانطور که می دانید مهریه یکی از حق و حقوق مالی خانم ها در ازدواج است. در یکی دو دهه اخیر مردان...

مهریه بهتر است یا حق طلاق؟؟ نکات مهم در گرفتن حق طلاق

آیا وکالت در طلاق همان حق طلاق است؟ مهریه ام را ببخشم تا حق طلاقم را از شوهرم بگیرم؟ آیا باید همه ی مهریه را برای گرفتن حق...

شرایط مهریه ی صحیح چیست؟

شرایط مهریه ی صحیح چیست؟ در اثر انعقاد هر عقدی، یکسری حقوق و تکالیفی بر عهده طرفین آن قرار می گیرد. در عقد ازدواج نیز...

مهر المثل و مهر المسمی

مهرالمثل و مهرالمسمی هنگامی که عقد ازدواجی منعقد می شود، یکی از ارکان واجب در هر ازدواجی مهریه است. مهریه مالیست که مرد...