طلاق

بایگانی بر اساس برچسب

طلاق بائن چیست؟

زمانی که زن و شوهر تصمیم به جدایی می گیرند، اقدام به طلاق می کنند. طلاق از حیث قابل رجوع بودن به دو دسته ی بائن و رجعی تقسیم می...

مراحل و روش درخواست اعسار مهریه

مهریه یکی از حقوق زوجه است که هر زمان، زن مطالبه نماید مرد مکلف به پرداخت است. درخواست اعسار مهریه، در صورتی پذیرفته می شود که...

سه طلاقه کردن به چه معناست؟

فهرست مطالبمعنای سه طلاقه کردنسه طلاقه در عقد دائممحلل چیست؟حق و حقوق مالی ازدواجاگر شش طلاقه یا نه طلاقه اتفاق بیفتد چه حکمی...

مراحل طلاق توافقی

اگر زوجین در زندگی مشترک خود به مرحله ای رسیدند که دیگر راهی برای ادامه دادن آن وجود نداشته باشد و قصد جدایی و طلاق داشته باشند،...

حقوق مرد در ازدواج

فهرست مطالبحقوق مرد در ازدواجحق و حقوق مرد در ازدواج چیستحق طلاقحق سکونت جزئی از حقوق مرد در ازدواجحق اشتغال زوجهحق خروج از کشور...

طلاق خلع و طلاق مبارات چیست ؟

فهرست مطالبطلاق خلع چیست؟ طلاق مبارات چیست؟فدیه چیست؟عده در طلاق خلع و طلاق مبارات به چه صورت است؟اگر خانم از بخشش فدیه (مال یا...

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر فردیست. انتخاب شریک زندگی نیز امر مهمی است که نیازمند دقت و شناخت کافی است. گاهی اوقات...

طلاق از طریق نفقه

همانطور که می دانید به محض اینکه عقد ازدواج بین زن و مرد بسته می شود، تکالیفی بر عهده ی هر دو طرف خود به خود بار می شود. مثلاً...