طلاق

بایگانی بر اساس برچسب

طلاق خلع و طلاق مبارات چیست ؟

فهرست مطالبطلاق خلع چیست؟ طلاق مبارات چیست؟فدیه چیست؟عده در طلاق خلع و طلاق مبارات به چه صورت است؟ ازدواج یکی از اتفاقات مهم...

طلاق از طریق نفقه

همانطور که می دانید به محض اینکه عقد ازدواج بین زن و مرد بسته می شود، تکالیفی بر عهده ی هر دو طرف خود به خود بار می شود. مثلاً...

طلاق از طریق عسر و حرج 

بسیاری از بانوان سوال می‌کنند که آیا زن هم می‌تواند درخواست طلاق بدهد درحالی که حق طلاق با مرد است؟ جواب مثبت است. در شرایط...

حقوق مرد در ازدواج

مدت زمان تخمینی مطالعه: 9 دقیقه فهرست مطالبحقوق مرد در ازدواجحق و حقوق مرد در ازدواج چیستحق طلاقحق سکونت جزئی از حقوق مرد در...

حق حبس در عقد نکاح به چه معناست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه فهرست مطالبحق حبس و نکات مرتبط با آنعقود معوض:عقد غیر معوض:حق حبس چیست؟حق حبس در عقد...

ازدواج موقت و فرق آن با ازدواج دائم

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبعقد موقت، صیغه و فرق آن با ازدواج دائمعقد موقت چیست؟تفاوت ازدواج دائم و موقتدر چه...

فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبفسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرداختیار فسخ نکاحعنن چیست؟مهریه پس از فسخ نکاحآیا...

مراحل طلاق توافقی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبمراحل طلاق توافقی چیست؟مرحله اول (توافق بر سر مهریه و نفقه و فرزندان)مرحله دوم...