امور مالی و مطالبات

بایگانی بر اساس برچسب

نحوه مطالبه اجرت المثل

[cta] هنگامی که ما از فردی تقاضای انجام یک کار را داریم، از آنجا که کار هر انسانی محترم و ارزشمند است، ما نیز باید به آن فرد...

قانون مالیات کارتخوان ها

قانون مالیات کارتخوان ها مالیات دستگاه کارتخوان چیست؟ میزان مالیات کارتخوان ها چقدر است؟ شیوه محاسبه و پرداخت مالیات...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت...

تقاضای تعدیل اعسار

تقاضای تعدیل اعسار معنای تقاضای تعدیل اعسار چیست؟ آیا فقط خوانده می تواند تقاضای تعدیل اعسار کند؟ یا خواهان نیز می...

تقاضای اعسار از پرداخت دیه

تقاضای اعسار از پرداخت دیه اگر نتوانیم دیه را بپردازیم، چه کار باید بکنیم؟ چگونه تقاضای اعسار از پرداخت دیه بدهیم؟ قسطی...

توقیف اموال به چه معناست؟

توقیف اموال به چه معناست؟ آیا شما هم از این می ترسید که کسی که از او طلب دارید فرار کند یا اموالش را از دسترس شما خارج...

دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر

دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر یکی از دغدغه ها و ترس هایی که ذهن خانم های غیر شاغل بعد از فوت پدرشان، مشغول می نماید،...

مستثنیات دین

مستثنیات دین هنگامی که شخصی ناتوان از پرداخت بدهی های خود در مقابل طلبکارانش باشد، بعد از گذشت یکسری شرایط خاص که در ادامه بیان...