امور مالی و مطالبات

بایگانی بر اساس برچسب

دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر

یکی از دغدغه ها و ترس هایی که ذهن خانم های غیر شاغل بعد از فوت پدرشان، مشغول می نماید، احتمالاً مسائل مالی است. خانمی که تا پیش...

اثبات مالکیت ملک

فهرست مطالبمالکیت چیست؟سند مالکیتمستندات لازم برای اثبات مالکیت ملکسندشاهدمبایعه نامهمتصرف بودناثبات مالکیت وراثمدارک اثبات...

مستثنیات دین

هنگامی که شخصی ناتوان از پرداخت بدهی های خود در مقابل طلبکارانش باشد، بعد از گذشت یکسری شرایط خاص که در ادامه بیان میکنیم،...

تفاوت اموال منقول و غیرمنقول

فهرست مطالبتفاوت اموال منقول و اموال غیرمنقولمال منقول و مال غیر منقولآثار تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول [cta] تفاوت...

تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص چیست؟

فهرست مطالبشرکت سهامیشرکت سهامی عامشرکت سهامی خاصتفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص یکی از عوامل چرخش سرمایه شرکت ها...

نحوه مطالبه اجرت المثل

[cta] هنگامی که ما از فردی تقاضای انجام یک کار را داریم، از آنجا که کار هر انسانی محترم و ارزشمند است، ما نیز باید به آن فرد...

قانون مالیات کارتخوان ها

قانون مالیات کارتخوان ها مالیات دستگاه کارتخوان چیست؟ میزان مالیات کارتخوان ها چقدر است؟ شیوه محاسبه و پرداخت مالیات...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت...