امور مالی و مطالبات

بایگانی بر اساس برچسب

اثبات مالکیت ملک

فهرست مطالبمالکیت چیست؟سند مالکیتمستندات لازم برای اثبات مالکیت ملکسندشاهدمبایعه نامهمتصرف بودناثبات مالکیت وراثمدارک اثبات...

مستثنیات دین چیست

هنگامی که شخصی ناتوان از پرداخت بدهی های خود در مقابل طلبکارانش باشد، بعد از گذشت یکسری شرایط خاص که در ادامه بیان میکنیم،...

تفاوت اموال منقول و غیرمنقول

فهرست مطالبتفاوت اموال منقول و اموال غیرمنقولمال منقول و مال غیر منقولآثار تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول [wpls_cta...

تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص چیست؟

یکی از عوامل چرخش سرمایه شرکت ها هستند و از نظر اقتصاد بسیار با اهمیت اند. در قوانین ایران دو نوع شرکت وجود دارد، شرکت مدنی و...

نحوه مطالبه اجرت المثل

هنگامی که ما از فردی تقاضای انجام یک کار را داریم، از آنجا که کار هر انسانی محترم و ارزشمند است، ما نیز باید به آن فرد دستمزدی...

قانون مالیات کارتخوان ها

مالیات دستگاه کارتخوان چیست؟ میزان مالیات کارتخوان ها چقدر است؟ شیوه محاسبه و پرداخت مالیات کارتخوان چگونه...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت شود؟ فهرست...

تقاضای تعدیل اعسار

معنای تقاضای تعدیل اعسار چیست؟ مراحل تقاضای تعدیل اعسار چیست ؟ آیا فقط خوانده می تواند تقاضای تعدیل اعسار کند؟ در ادامه به طور...