دادگاه

بایگانی بر اساس برچسب

اظهارنامه را چگونه ارسال کنیم

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه فهرست مطالبمحتوا اظهارنامه:راه های ارسال اظهارنامه الکترونیکی :نکات مهم در نوشتن اظهارنامه...

ضمانت اجرای عدم از پرداخت نفقه

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟ آیا می توان مرد را الزام به پرداخت نفقه نمود؟ آیا می...

محجور به چه شخصی گفته میشود؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه محجور کیست؟ چند نوع محجور وجود دارد؟ محجوران چه محدودیتی دارند؟ چگونه می توان حکم...

مراحل گرفتن پاسپورت

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه مراحل گرفتن پاسپورت یا ویزا چیست؟ برای گرفتن پاسپورت باید به کجا مراجعه کنم؟ چه مدارکی...

شرایط جدید خرید دلار از صرافی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه شرایط جدید خرید دلار چیست؟ چه مدارک برای خرید دلار سهمیه ای لازم است؟ به دلیل مسائلی...

حکم نپرداختن اقساط مهریه

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه اگر مرد اقساط مهریه را نپردازد چه می شود؟ آیا در صورت نپرداختن اقساط مهریه، مجازات می...

شرایط خرید سربازی در سال ۱۴۰۱

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا امکان خرید سربازی وجود دارد؟ هزینه ی خرید سربازی چقدر است؟ از گذشته تا به حال...

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از...