حقوق خانواده

بایگانی بر اساس دسته بندی

شرایط همسر و دختر متوفی برای دریافت مستمری

مقصود از مستمری، حقوق بازنشستگی فرد متوفی است که بازماندگان به صورت مستمر دریافت می نمایند. حقوق بگیران به دو گروه تامین اجتماعی...

پیامد های حقوقی جدایی در دوره ی نامزدی

قانون مدنی پنج ماده را به دوره ی نامزدی اختصاص داده است. بر اساس این مواد توافق دو طرف برای ازدواج در آینده باعث ایجاد رابطه ی...

آیا ازدواج مجدد مرد جرم است؟

سوالی که شاید برای بسیاری از خانم هایی که همسرشان ازدواج مجدد کرده است و یا آقایانی که می خواهند برای بار دوم تجدید فراش کنند،...

سن قانونی ازدواج دختران و پسران

ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های زندگی هر فردی است. به دلیل همین اهمیت بسیار، باید در انتخاب شریک با دقت و درایت اقدام نمود. سن و...

منع اشتغال زوجه

امروزه در مقایسه با چند دهه اخیر خانم ها حضور پر رنگ تری در مشاغل و جامعه پیدا کرده اند. این امر حاکی از افزایش عزت نفس خانم ها...

انواع شروط ضمن عقد نکاح؛ نحوه ی تنظیم شروط

عقد ازدواج در سراسر دنیا دارای رسم و رسومات مخصوص به خود است. موضوعات مختلفی مانند مسائل فرهنگی و مذهبی در این عقد دخیل هستند و...

استرداد جهیزیه بدون سیاهه، عواقب و قوانین مرتبط

جهیزیه اموالی است که زن برای شروع زندگی به خانه ی شوهر می آورد و میزان آن از موضوعاتی است که به صورت عرفی تعیین می شود و در...

مراحل توقیف خودرو جهت مطالبه ی مهریه و نحوه ی رفع توقیف

مهریه یکی از حقوق قانونی زن است و بعد از عقد ازدواج بر اساس نوع آن که عند المطالبه یا عند الاستطاعه باشد قابل مطالبه خواهد بود....


امور مربوط به حقوق خانواده مانند طلاق، مهریه، نکاح، حضانت و…