حقوق خانواده

بایگانی بر اساس دسته بندی

سن قانونی ازدواج دختر و پسر

فهرست مطالبسن قانونی ازدواجشرایط ازدواج زیر سن قانونیمجازات ازدواج زیر سن قانونی ازدواج یکی از مهمترین تصمیم های زندگی هر...

منع اشتغال زن توسط مرد

فهرست مطالب حق اشتغال زوجه:منع اشتغال زوجه توسط زوج امروزه در مقایسه با چند دهه اخیر خانم ها حضور پر رنگ تری در مشاغل و جامعه...

آیا ازدواج مجدد مرد جرم است؟

فهرست مطالبازدواج مجدد مرد متاهلشرایط مجاز ازدواج مجدد مرد در قانون:ازدواج مجدد مرد و مهریه همسر اولضمانت اجرا عدم ثبت ازدواج...

استرداد هدایای دوران نامزدی

فهرست مطالباسترداد هدایای دوران نامزدیرجوع از نامزدیانواع  هدایای دوران نامزدی:استرداد هدایای مصرف شدنی نامزدیاسترداد هدایای غیر...

سه طلاقه کردن به چه معناست؟

فهرست مطالبمعنای سه طلاقه کردنسه طلاقه در عقد دائممحلل چیست؟حق و حقوق مالی ازدواجاگر شش طلاقه یا نه طلاقه اتفاق بیفتد چه حکمی...

خانم در چه مواردی مجاز به عدم تمکین است؟

فهرست مطالبتمکینعدم تمکینخانم در چه شرایطی میتواند تمکین نکند ؟ابتلاء مرد به بیماری جنسی و مقاربتی:بیماری خانم:خطر به عنوان مانع...

مجازات ازدواج با زن شوهر دار یا زنی که در عده ی دیگریست

[cta] فهرست مطالباثرحقوقی ازدواج با زن شوهر دارمجازات کیفری ازدواج با زن شوهردار عقد ازدواج یکی از مهمترین عقودیست که به...

ضمانت اجرای عدم از پرداخت نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟ آیا می توان مرد را الزام به پرداخت نفقه نمود؟ آیا می توان به دلیل نپرداختن نفقه از طریق...


امور مربوط به حقوق خانواده مانند طلاق، مهریه، نکاح، حضانت و…