شرکتها ، بیمه ، مالیات

بایگانی بر اساس دسته بندی

بیمه شخص ثالث چیست؟

در این مطلب می خواهیم به بیمه شخص ثالث بپردازیم. در این بیمه فردی که صاحب اتومبیل است مبالغی را جهت بیمه ی اتومبیل خود، به شرکت...

بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟

فهرست مطالببیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟تعریف بیمه عمرانواع:فواید بیمه بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟ حتما تا به حال اصطلاح...

مدیرتصفیه کیست؟ چه وظایفی دارد

فهرست مطالبمدیر تصفیه کیست؟انتخاب مدیرتصفیه برای انواع شرکت هاوظایف مدیر تصفیه وقتی که تاجری یا شرکتی ورشکسته می شود، ناتوان...

هزینه حق تحریر دفاتر اسناد رسمی

فهرست مطالبتعرفه حق تحریر دفاتر اسناد رسمیسند رسمی چیست؟الف ـ تعرفه حق تحریر اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت) ب ـ...

قانون مالیات کارتخوان ها

مالیات دستگاه کارتخوان چیست؟ میزان مالیات کارتخوان ها چقدر است؟ شیوه محاسبه و پرداخت مالیات کارتخوان چگونه...

نکات مهم ثبت شرکت

چطور باید شرکتم را ثبت کنم؟ اگر شرکتم را ثبت نکنم چه می شود؟ هنگامی که افراد می خواهند فعالیت خود را در غالب یک شرکت،...

قانون مالیات بر ارث

قانون مالیات بر ارث مالیات بر ارث چیست؟ میزان مالیات بر ارث چقدر است؟ چرا باید مالیات برای ارثیه پرداخت شود؟ فهرست...

مالیات بر ارزش افزوده

تا به حال بر روی بسته های مواد غدایی که خریداری می کنید عبارت مالیات بر ارزش افزوده را دیده اید؟ آیا تا به حال شده است که به...


امور مرتبط با بیمه ها و مسائل مالیاتی