حقوق تجارت

بایگانی بر اساس دسته بندی

آیا سوء استفاده از چک سفید امضا جرم است؟

فهرست مطالبچک سفید امضاموارد استفاده از چک سفید امضا:روش جلوگیری از سوء استفاده از چک سفید امضامجازات سوء استفاده از چک سفید...

شکایت چک از طریق اجرائیه اداره ی ثبت و شکایت حقوقی چک

فهرست مطالبچک حقوقی چیست؟نحوه مطالبه وجه چک حقوقی:نحوه پیگیری چک از طریق اداره ثبت:نکاتی برای پیگیری از طریق ثبت:نحوه طرح شکایت...

مستثنیات دین

هنگامی که شخصی ناتوان از پرداخت بدهی های خود در مقابل طلبکارانش باشد، بعد از گذشت یکسری شرایط خاص که در ادامه بیان میکنیم،...

سفته چیست؟ چگونه سفته را به اجرا بگذاریم؟

فهرست مطالبسفته چیست؟مندرجاتمسئول پرداخت کیست؟نحوه به اجرا گذاشتن سفتهمزایای واخواست نمودن چیست؟مرجع صالح برای طرح دعویهزینه...

خسارات تاخیر تادیه چک ، چگونه خسارات دریافت کنیم؟

ایا میتوان بابت دیر پرداخت چک خسارت ان را مطالبه نمود ؟ نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه چک چکونه می باشد ؟ فهرست...

چک در وجه حامل چیست؟

فهرست مطالبچک در وجه حامل چک چیست؟صدور چک حاملنحوه صدور چک از ابتدای سال 1400 چک در وجه حامل چک از اسناد بسیار پرکاربرد...

تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص چیست؟

فهرست مطالبشرکت سهامیشرکت سهامی عامشرکت سهامی خاصتفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص یکی از عوامل چرخش سرمایه شرکت ها...

نحوه اثبات چک مفقودی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبنحوه اثبات چک مفقودی و سرقتیچک چیست؟مراحل اعلام چک مفقودینحوه اثبات چک...


مسائل مربوط به شرکت ها و قوانین آن