قرارداد

بایگانی بر اساس برچسب

نحوه فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت امکان پذیر است؟ در این صورت تکلیف مستاجر...

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو

کفایت برگه سبز برای نقل و انتقال خودرو برای خرید خودرو باید حتما انتقال سند صورت بگیرد یا برگه سبز کفایت می کند؟ آیا...

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری در انعقاد قرارداد کاری، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چطور قرارداد کاری خوبی...

قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟

قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟ قرارداد الکترونیک وکالت چیست؟ آیا با وجود این قرارداد باز هم نیاز به تنظیم قرارداد دست...

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز چگونه ی جلوی ضرر در قرارداد مشارکت در ساخت را بگیریم؟ به چه نکاتی باید توجه...

فرق بین برگ سبز خودرو و سند رسمی خودرو

فرق بین برگ سبز خودرو و سند رسمی خودرو برگ سبز خودرو چیست؟ آیا سند خودرو همان برگ سبز است؟ برگ سبز خودرو چه تفاوتی با...

نکات حقوقی خرید و فروش خودرو

نکات حقوقی خرید و فروش خودرو در تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو باید چه نکاتی را رعایت نمود؟ چگونه می توان جلوی ضرر و...

تفاوت فسخ و اقاله

تفاوت فسخ و اقاله  آیا می دانید فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آیا تا به حال اصطلاح اقاله را شنیده اید؟ تفاوت میان فسخ و...