آرشیو مطالب حقوقی

مجازات جعل مدرک تحصیلی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه مجازات جعل مدرک تحصیلی چیست؟ مجازات فردی که از مدرک تحصیلی جعلی استفاده می کند...

محجور به چه شخصی گفته میشود؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه محجور کیست؟ چند نوع محجور وجود دارد؟ محجوران چه محدودیتی دارند؟ چگونه می توان حکم...

کلاهبرداری پیامکی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه جرم کلاهبرداری پیامکی چیست؟ چه مواردی جزو کلاهبرداری های پیامکی محسوب می شود؟ چگونه می...

مجازات جرم تهدید در فضای مجازی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه آیا تهدید در فضای مجازی جرم است؟ چه عملی تهدید محسوب می شود؟ مجازات جرم تهدید در فضای...

شرایط تعلیق مجازات

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه تعلیق مجازات چیست؟ چند نوع تعلیق وجود دارد؟ چه شرایطی برای تعلیق مجازات وجود...

میزان سهم الارث زن از مرد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه میزان سهم الارث زن از مرد چقدر است؟ شرایط ارث بردن زن از شوهرش چیست؟ اگر مردی چند زن...