آدرس دادگاه های مشهد

توسط : مهر 7, 1398 7
آدرس دادگاه مشهد

آدرس دادگاه های مشهد با شماره تماس

در زیر لیست مراجع قضایی و دادگاه های مشهد به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است. در نظر داشته باشید بعضی شعبات و دادگاه ها در یک مجموعه قضایی قرار دارند.

شما میتوانید در این مطلب مراحل دادگاه را به زبان ساده مطالعه کنید.

اگر به دنبال وکیل متخصص امور کیفری، حقوقی و خانواده  هستید با ما تماس بگیرید، دفتر مرکزی دادیاران در مشهد.

تلفن تماس ضروری: 09152447090

مجتمع قضایی شهید بهشتی (پنجراه پایین خیابان)

نوع دادگاه: دادگاه عمومی – حقوقی

نوع صلاحیت: رسیدگی به انواع دعاوی خانواده ، ثبت و  قراردادها، تجاری، شرکت ها، …

حوزه تحت پوشش :  ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع

آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد: بلوار وحدت، اول رضائیه

شماره تلفن مجتمع قضایی شعید بهشتی مشهد : 3661280-0513


مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)

نوع دادگاه : دادگاه عمومی- حقوقی

نوع صلاحیت : رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و …

حوزه تحت پوشش : ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع

آدرس مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد : بلوار شفا، نبش شفا 30

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مطهری : 6-75275310-0513


مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)

نوع دادگاه : عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش : 1 هاشمی نژاد، 2 فیاض بخش، 3 پایانه، 4 راه آهن،5 24 طبرسی، 6 رسالت (خواجه ربیع)

آدرس مجتمع قضایی امام خمینی مشهد : مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)

شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه) :9-2222152-0513


مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 امام رضا، 2 نواب، 3 شهید آستانه پرست، 4 بانوان ثامن

آدرس مجتمع قضایی ثامن مشهد : اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز

شماره تلفن مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر) : 2-3681070 و 2239600-0513


مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 قاسم آباد، 2 شهرک ناجا، 3 .الهیه، 4 سجاد، 5 هفت تیر(آب و برق)

پاسگاه های تحت پوشش: 1 سلطان آباد، 2 انداد، 3 فردوسی، 4 کاظم آباد

آدرس مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد : بلوار وکیل آباد، ابتدای خیابان صدف

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید کامیاب : 4-8680802 و 8680990-0513


مجتمع قضایی شهید رجایی ( کوهسنگی )

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون

کلانتری های تحت پوشش: 1 جهاد، 2 رضاشهر، 3 سیدی

آدرس مجتمع قضایی شهید رجایی مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید رجایی : 4- 8460370-0513


مجتمع قضایی شهید قدوسی – ویژه ( وکیل آباد )

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری

حوزه تحت پوشش: مجتمع ویژه با محدوده برون و درون مرزی مشهد مقدس

آدرس مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد : بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 8

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید قدوسی : 7- 8823651-0513


مجتمع قضایی انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

نوع دادگاه: دادسرای عمومی و انقلاب

نوع صلاحیت : تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس

آدرس مجتمع قضایی انقلاب مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت

شماره تلفن مجتمع قضایی انقلاب مشهد : 5- 8425021-0513


مجتمع قضایی شهید مدنی (شهر طرقبه)

نوع دادگاه: حقوقی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون

کلانتری های تحت پوشش: 1 طرقبه، 2 شاندیز

پاسگاه های تحت پوشش: 1 ویرانی، 2 حصارگلستان

آدرس مجتمع قضایی شهید مدنی مشهد : اول طرقبه

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مدنی طرقبه : 6-05134226124


مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد ( وکیل آباد )

نوع دادگاه : دادگاه کیفری

حوزه تحت پوشش :  تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد : بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد 9

شماره تماس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد : 5-8539021-0513


حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد ( کوهسنگی )

حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب

شماره تلفن حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد: 5-8425021-0513


مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان ( اداره کل دادگستری خراسان رضوی )

نوع محاکم: دادگاه تجدید نظر

حوزه تحت پوشش : کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی

آدرس دادگاه تجدید نظر مشهد : واقع در اداره کل دادگاه های خراسان رضوی –  بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی 7 و 9 ، ساختمان دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان خراسان رضوی

تلفن تماس مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان :4-8460360-0513 – 6152355-0513


دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب

تلفن تماس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: 5- 8425021-0513


مجتمع قضایی شهید باهنر ( قرنی )

نوع دادگاه: عمومی- کیفری

نوع صلاحیت : کلانتری های تحت پوشش: 1 احمدآباد، 2 نجفی، 3 سناباد

آدرس مجتمع قضایی شهید باهنر مشهد : بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار

قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید باهنر

شعبه ۱۱۸ دادگاه جزایی این مجتمع به محل جدید واقع در مجتمع دادگاه های تجدید نظرسابق جنب دادگاه انقلاب انتقال یافته است

تلفن تماس  :4-8460360-0513

همچنین شعب ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ دادگاه های جزایی مجتمع به مجتمع امام خمینی واقع در بلوار مدرس انقال یافته است.

شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه) :9-2222152-


مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد

نوع دادگاه: عمومی- کیفری

نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 کوی پلیس، 2 بانوان، 3 مصلی، 4 شهید رجایی،5 شهید باهنر، 6 گلشهر، 7 طرق، 8 فرودگاه.

پاسگاه های تحت پوشش: 1 آبروان، 2 اسلام قلعه، 3 امام تقی،4 ایست و بازرسی اسماعیل آباد، 5 هلالی، 6 میام

آدرس مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: خیابان گاراژدارها، بین کوشش 27 و 29

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: 9-3440477

 

مجازات شرب خمر چیست؟

شرب خمر چیست؟ شرب خمر از دو کلمه شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایع مست‌کننده و سکر آور تشکیل می‌شود! به عبارت ساده تر یعنی...

رابطه نامشروع و مجازات آن

رابطه نامشروع به چه معناست؟ برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را...

انواع قتل در قوانین جمهوری اسلامی ایران

انواع قتل آیا مجازات قتل در تصادفات رانندگی قصاص نفس است؟ اگر شخصی در خواب راه برود و کسی را به قتل برساند قصاص می...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 دیدگاه ثبت شده است.

  1. سلام خاستم ببینم کسی هست جواب بده که مثلا افرادی مثل بنده که چن سال قبل پرونده داشتیم ورفع یازداشت سند رو اداره ثبت میگه دادگستری ودادگسنری جواب درستی نمیده ومیگه تو سیستمها چیزی نیس بایس کره ماه رجوع کنم یا مریخ یا….ایا اگه برادر یا فامیلتان هم بود همینجور جواب میدادین

  2. باسلام اگه شخصی به فری فحاشیهای زیادی بکنه واون فرد روکافر بگه بااین کهاون شخص مسلمان هست چندبارهم این کارکرده باشه میشه ازش شکایت کردمجازاتش چی هست ممنون میشم اگه پاسخ بدین

    • باسلام اگه شخصی به فری فحاشیهای زیادی بکنه واون فرد روکافر بگه بااین کهاون شخص مسلمان هست چندبارهم این کارکرده باشه میشه ازش شکایت کردمجازاتش چی هست ممنون میشم اگه پاسخ بدین