آدرس شورای حل اختلاف مشهد

۱۶ آذر, ۱۴۰۱ 4 مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
آدرس شورای حل اختلاف مشهد
۳/۵ - (۶ امتیاز)

یکی از مراجع تخصصی غیر قضایی برای رفع اختلاف و صلح و سازش در سطح کشور، شورای حل اختلاف می باشد. این مرجع در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. بزرگترین علت تشکیل شوراهای حل اختلاف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و مشارکت مردم در رفع اختلافات محلی می باشد. پرونده های شورای حل اختلاف یا ماهیت قضایی ندارد و یا از پیچیدگی کمی برخوردار می باشد. در زیر آدرس شورای حل اختلاف مشهد به همراه شماره تماس درج شده است.

ارتباط با وکلای حقوقی دادیاران در مشهد

اگر در موضوع حقوقی دچار مشکل شده اید و یا نیاز به وکیل متخصص دارید با ما تماس بگیرید. دادیاران در کلیه امور کیفری ، حقوق عمومی، خانواده، ثبتی، ملکی، وراثتی دارای وکیل متخصص می باشد.

لیست شعب شورای حل اختلاف در شهرستان مشهد


ادرس و شماره تماس

شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب ۱ ، ۴ ، ۱۰الی۶ ، ۱۷الی۱۳، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵

آدرس: خیابان عبادی – روبروی عبادی ۸تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۳۴۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب ۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۳۱ – جنب تعزیرات حکومتیتلفن: ۰۵۱-۳۷۲۴۴۶۵۸

شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۲۸تلفن: ۰۵۱-۳۷۲۵۷۸۰۴

شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بولوار کوثر – کوثر ۱۵تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۲۴۵۵۲-۳

شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۵-۲۴۹، ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: رسالت – میدان میرزا کوچک خانتلفن: ۰۵۱-۳۲۵۶۲۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره شش

شعب ۳۰۴-۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۰ و ۳۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: قاسم آباد – اندیشه ۸تلفن: 051-36635272

شورای حل اختلاف مجتمع شهید رجایی

شعب ۳، ۱۱، ۱۶ و ۱۸۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوهسنگی – فلکه الن دشتتلفن: 051-38460370

شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب ۱۸ و ۱۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار طبرسیتلفن: ۰۵۱-۳۶۸۱۰۷۰

شورای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی

شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس – کمیته امداد امام خمینیتلفن: ۰۵۱-۳۲۲۳۸۷۷۰-۱

شورای حل اختلاف شعبه ۲۳۰ – مجتمع قضایی امام خمینی

شعبه ۲۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس – مجتمع قضایی امام خمینیتلفن: ۰۵۱-۳۲۲۲۲۱۵۱

شورای حل اختلاف زندان

شعب ۲۲۰ و ۲۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار وکیل آباد – زندان مرکز


تلفن: ۰۵۱-۳۸۶۷۹۰۱۱-۳

شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

شعب ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوی رضائیه – بلوار امتتلفن: ۰۵۱-۳۶۸۵۰۰۵

شورای حل اختلاف شعبه ۱۸۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۹

شعبه ۱۸۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: انتهای خیابان امام رضا (ع) – ترمینال مسافرتی


تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۱۵۴۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

شعب ۹۲ الی ۸۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس : بولوار شفا


تلفن: ۰۵۱-۳۷۵۲۷۵۳۱

شورای حل اختلاف مجتمع کامیاب

شعب ۱۵۷، ۱۸۵، ۱۹۶ و ۲۱۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: وکیل آباد – بلوار صدفتلفن: ۰۵۱-۳۸۶۸۰۸۰۲

شورای حل اختلاف مجتمع بهداشت

شعب ۳۶۸ الی ۳۶۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار مدرس ۲


تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۹۵۱۹۵

شورای حل اختلاف کد شعب ۴-۲۱۲۶۱۲۲

شعب ۵۰۸ الی ۵۰۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: مدرس ۶

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۶

شعبه ۲۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: خیابان کوهسنگی – خیابان دکتر بهشتی ۴۰ – پلاک ۱۰۹

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۶

شعبه ۱۰۴ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: ملک آباد – روبروی بسیج

شورای حل اختلاف کد شعب ۵-۲۱۲۶۰۸۴

شعب ۲۷۲ و ۲۷۳ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: شهرک طرق – شهید ساعی ۳۱

شورای حل اختلاف کد شعبه ۲۱۲۶۰۶۲

شعبه ۱۸۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار فردوسی – سازمان آب و فاضلاب

شورای حل اختلاف شعبه ۱۶۲ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۴۹

شعبه ۱۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: مستقر در ستاد دیه مشهد

شورای حل اختلاف شعبه ۳۱ – کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۸

شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار فردوسی – خیابان ثمانه ۵ – پلاک  ۷۸

آدرس دادگاه های مشهد

مراجع رسیدگی کننده به طور کلی به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی تقسیم می شوند. مراجع قضایی شامل انواع دادگاه های حقوقی و...

نوبت دهی الکترونیکی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مشهد

امروزه اکثر کارها به صورت اینترنتی انجام می شود. رشد و پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا مراجع قضایی هم به فکر گسترش خدمات به صورت...

آدرس دادگاه تجدید نظر در مشهد

فهرست مطالبآدرس دادگاه تجدید نظر در مشهددادگاه تجدید نظر چیست؟در چه مواردی می توان تجدیدنظرخواهی نمود؟چه افرادی می توانند...

3/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ دیدگاه ثبت شده است.

  1. کارکردن درمراجع تحت نظارت قوه قضاییه درشورا حااختلاف ها فقط نیاز به مبدی بودن اولیه درتفکیک جرائم گوناگون پرونده ها که باید فرد خاطی تعلم وتوانایی رادراین خصوص داشته باشد ومرحله بعدی شوراحل اختلافات برای چندالغازدرپرداخت حقوق کارمندان نمانده هست ممنون ازاینکه لطف درایت افتخاری مینمایید اما شورا همانند خادمین حرم مطهر ثامن الحجج (ع)افتخاری استخدام نمینماند ابتدا باید فورم گزینش درمراجع استخدامی کشور ثبت نام وبعدازازمون ورودی ازواجد شرایط ثبت نامی دررشته های حقوق ومدنی وعلوم تجربی وانسانی انتخاب وثبت نام میگردد//

  2. سلام.خیلی تمایل دارم در شورای حل اختلاف مشهد به صورت افتخاری کار کنم اما نمیدونم از کجا باید شروع کنم بیرحمت راهنمایی کنید

    • سلام .به نظر من در مورد تخلیه خانه خیلی در حق صاحبخانه ها ظلم شده.کسی که بعد قولنامه پیگیر میشه مطمئن باشید تمام مراحل رفته آخر به شورامراجعه کرده