شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات ، مراحل ، مجازات

۲۲ دی, ۱۴۰۰ 0 مدت زمان مطالعه: 8 دقیقه
شکایت از قاضی
به این مطلب امتیاز دهید

شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

آیا میتوان از قاضی شکایت کرد ؟ شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

چطور می توان از قاضی شکایت کرد؟ به چه دلایلی می توان از قاضی شکایت نمود؟

برای شکایت از قاضی باید به کجا مراجعه کرد؟ کدام مرجع به این شکایت رسیدگی می کند؟

در جایی که قاضی مرتکب تخلف شود یا اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده مورد نظر را نداشته باشد، در اینجا می توان از او شکایت نمود زیرا دادگستری محلی است که مردم برای احقاق حق خود به آن جا مراجعه می کنند و اگر قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی نداشته باشد یا مرتکب تخلفی شود که موجب تضییع حق دیگری شود، در اینجا باید بتوان از قاضی متخلف شکایت نمود.


ایراد رد دادرس چیست؟

یکی از جاهایی که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، تحت عنوان ایراد رد دادرس در قانون مطرح شده است. در واقع ممکن است مواردی پیش آید که قاضی پرونده با یکی از طرفین دعوی نسبت فامیلی دارد یا اینکه خود او یا یکی از اعضای خانواده ی او باید از طرفین دعوی، پرونده ای در دست رسیدگی دارند و یا اینکه خود او یا یکی از اعضای خانواده اش از این دعوی منفعتی می برند و … در اینجا ایراد رد دادرس مطرح می شود و این قاضی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. موارد رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

« دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.»

در هریک از موارد فوق اولا باید خود قاضی پیش از شروع به رسیدگی پرونده، چک کند و اگر هر کدام از موارد رد دادرس وجود دارد، قرار امتناع از رسیدگی به دلیل ایراد رد دادرس صادر کند، تا رسیدگی پرونده به قاضی دیگری داده شود. اما اگر هریک از اصحاب دعوی نیز متوجه این ایراد شد می تواند مطرح نماید.

مهلت طرح ایراد رد دادرس تا پایان اولین جلسه رسیدگی خواهد بود.


تخلفات قاضی

در قانون نظارت بر رفتار قضات، تخلفات قاضی را بر اساس درجات آن ها به چند گروه تقسیم نموده است:

گروه (۱) – تخلفاتی که مجازات درجه ۱ تا ۴ دارد:

 1.  عدم درج مشخصات خود یا درج نکردن امضاء ی خود در زیر صورت جلسات دادگاه، اوراق تحقیق و تصمیمات، یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن عبارات سبک و ناپسند.
 2.  اعلام نکردن خاتمه یافتن دادرسی در دادگاه و خاتمه یافتن تحقیقات در دادسرا، یا صدور رای را به دلیل غیر موجهی به تاخیر بیاندازد یا اجرای آن کمتر از یک ماه.
 3.  حاضر نشدن اعضای دادگاه در جلسات رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن ان ها در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا تشکیل نشدن جلسه رسیدگی  بدون عذر موجه در روزی که معین شده است.
 4.  نداشتن نظارت کافی که منجر به بی‌ نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب گردد.
 5.  فقدان نظارت کافی مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و فقدان نظارت دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام نمودن تخلفات، بر اساس قوانین مربوطه.
 6. بی‌ نظمی در ورود یا خروج قاضی به محل کار و یا عدم حضور او در نوبت کشیک، جلسات هیأت‌ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آن ها می باشد، بدون عذر موجه و بیش از سه بار در طول ماه یا سه نوبت متوالی و پشت سر هم.
 7. غیبت نمودن غیرموجه حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره سه ماهه.
 8. اهمال کاری و قصور در انجام دادن وظایف محول شده به او.
 9. اقدام نمودن قاضی به اعلام نظر ماهوی پیش از آن که رای صادر شود.

گروه (۲) – تخلفاتی که مجازات درجه ۵ تا ۷ دارد:

 1. صدور نمودن رأی غیر مستدل یا بدون مستند.
 2. غیبت غیر موجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از حضور در محل خدمت یا ترک نمودن خدمت به مدت کمتر از سی‌روز.
 3. دستور به تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون دلیل موجه.
 4. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن.
 5. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی.
 6. رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن.
 7. تأخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای حکم.
 8. رعایت ننمودن مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.
 9. خودداری کردن از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان دادگستری، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی‌ دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوطه ،در مواردی که الزام قانونی وجود دارد.
مشاوره حقوقی دادیاران

گروه (۳) – تخلفاتی که مجازات درجه ۶ تا ۱۰ دارد:

 1. سوء استفاده نمودن از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی.
 2. خودداری نمودن از اعطای اعتبار به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
 3. به صورت غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر خود دداری نماید یا ترک کردن خدمت بیش از سی‌روز.
 4. خودداری کردن از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
 5. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

دسته چهارم- تخلفاتی که مجازات درجه ۸ تا ۱۳ دارد:

 1. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر.
 2. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌ دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
 3. خارج نمودن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
 4. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی خود.
 5. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
 6. رفتار خلاف شأن قضائی.

رفتار خلاف شأن قاضی شامل چه رفتارهایی می شود؟

اگر قاضی مرتکب رفتاری شود که از نظر قانون برای عموم افراد جامعه نیز، جرم است و یا مرتکب رفتاری شود که خلاف شأن شغلی آن ها به عنوان یک قاضی باشد، رفتار خلاف شأن یک قاضی صورت گرفته است.

تبصره ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات:

« رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.»


برای شکایت از قاضی باید به کجا مراجعه نمود

در هر شهرستانی می توانید به دفتر ارزشیابی عملکرد قضات مراجعه نمایید. این دفتر در دادگستری مربوطه قرار دارد. می توانید در آن جا از قاضی مورد نظر خود شکایت نمایید. اما در مورد شهرستان تهران ما دادگاه انتظامی قضات را داریم که صالح برای رسیدگی به این امور است. در نتیجه به تخلفات قضات باید در دادگاه انتظامی قضات شکایت نمایید.


در چه مواردی رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات آغاز خواهد شد

جهت شروع به رسیدگی انتظامی قضات باید اقدام یا اعلام شکایتی توسط یکی از افراد یا مراجع زیر صورت بگیرد:

 • شکایت نمودن ذی‌نفع یا نماینده قانونی او.
 • اعلام نمودن رئیس قوه قضائیه.
 • رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام نمایند.
 • اعلام کردن شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی.
 •  ارجاع دادگاه عالی.
 • اطلاع دادستان.

مجازات های انتظامی قضات چیست

همانطور که در بالا موارد قابل مجازات را در ۱۳ درجه و چهار گروه بیان نمودیم حال در این جا مجازات های سیزده گانه قضات را بیان می کنیم:

 1. توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی.
 2. توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی.
 3. کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه.
 4. کم کردن حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال.
 5. کسر از حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال.
 6. تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی.
 7. تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی.
 8. انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه.
 9. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
 10. خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه.
 11. تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی.
 12. انفصال دائم از خدمت قضائی.
 13. انفصال دائم از خدمات دولتی.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

در چه جرائمی دیه پرداخت می شود؟ نرخ دیه درسال ۱۴۰۳

دیه چیست ؟ در چه مواردی دیه پرداخت می شود؟ انواع دیه در قانون مجازات نرخ دیه درسال 1403 مهلت پرداخت آن چقدر...

مراحل گرفتن پاسپورت

مراحل گرفتن پاسپورت برای دریافت باید به کجا مراجعه کنم؟ برای سفر به خارج از کشور، شما نیازمند گذرنامه هستید. ویزا یا...

نحوه ی گرفتن وکیل معاضدتی

افراد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، طرح دعوا یا دفاع در برابر دیگری، از حق داشتن وکیل برخوردارند. این حق در قانون اساسی و...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.