مدیرتصفیه کیست؟ چه وظایفی دارد

توسط : ۱۸ آبان, ۱۴۰۰ 0
مدیر تصفیه
به این مطلب امتیاز دهید

مدت زمان تخمینی مطالعه: ۴ دقیقه

وقتی که تاجری یا شرکتی ورشکسته می شود، ناتوان از رسیدگی به امور مالی می شود. به همین دلیل برای رسیدگی به امور مالی او، اعم از بدهی ها و طلب ها، توسط دادگاه برای او مدیرتصفیه تعیین می شود.

مدیر تصفیه کیست؟


مدیر تصفیه فرد مورد اعتمادیست که توسط دادگاه برای رسیدگی به امورات مالی فرد یا شرکت ورشکسته انتخاب می شود. یعنی اگر مطالباتی داشته باشد آنها را پیگیری می کند. اگر بدهی داشته باشد آنها را با توجه به اموال ورشکسته پرداخت می نماید. یا اگر نیاز باشد که قراردادی بسته شود یا دعوایی در دادگاه مطرح گردد آنها را انجام می دهد. به دلیل اهمیت بسیار در امین و مورد اعتماد بودن مدیرتصفیه، او را دادگاه انتخاب می کند. براساس ماده ۴۴۰ قانون تجارت، دادگاه ضمن حکم ورشکستگی یا نهایتا ظرف ۵ روز باید مدیرتصفیه را انتخاب کند.

تاجر ورشکسته یا صاحبان شرکت ورشکسته باید بطور کامل دفاتر و اسناد و مدارک را به مدیرتصفیه تحویل دهند. مدیرتصفیه نیز باید از تمام اموال و دارایی و طلب ها و بدهی های شخص ورشکسته صورت برداری کند.

انتخاب مدیرتصفیه برای انواع شرکت ها


۱)شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی:

براساس ماده ۲۱۳ ق.ت وظیفه ی تصفیه ی امور شرکت های فوق بعد از ورشکستگی بر عهده ی مدیر یا مدیران آن شرکت است. مگر اینکه در اساسنامه ی شرکت یا براساس رای اکثریت مجمع عمومی ،برای تصفیه امور شرکت، نحوه دیگری را مقرر کرده باشند.

تقسیم دارایی ها نیز براساس ماد ۲۱۵ ق.ت بعد از سه مرتبه اعلان در مجله رسمی و یکی از جراید و گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان در مجله، صورت می پذیرد.

۲)شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی:

اختیار تصفیه ی امور شرکت بر عهده ی مدیر یا مدیران آن است. در اینجا بر اساس ماده ۲۰۴ قانون تجارت، شرکاء ضامن می توانند از بین خودشان یا از افراد خارج از خودشان، فردی را برای اداره ی امور تصفیه شرکت انتخاب نمایند. در شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر را برای نظارت بر امر تصفیه انتخاب کنند.

وظایف


ماده ۲۰۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بدین صورت وظایف مدیرتصفیه را بیان می کند:

وظیفه ی متصدیان تصفیه ،خاتمه دادن به کار های جاری ،اجرای تعهدات ،وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸،۲۰۹،۲۱۰،۲۱۱،۲۱۲.

همانطور که در ماده میبینید ،۴ وظیفه قانون گذار به عنوان وظایف مدیر تصفیه مشخص کرده است.

ماده ۲۰۸ ق.ت: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹ ق.ت: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

ماده ۲۱۰ ق.ت: متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او اجازه داده باشند. مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است

ماده ۲۱۱ ق.ت: آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود. ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تادیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده ۲۱۲ق.ت: متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به‌ محکمه بدایت رجوع می‌شود.

گروه حقوقی دادیاران متشکل از بهترین وکلای امور مالی در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۰ دیدگاه ثبت شده است.