نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد؟

۲۶ شهریور, ۱۴۰۲ 0 مدت زمان مطالعه: 11 دقیقه
نشر اکاذیب
۵/۵ - (۱ امتیاز)

مفهوم نشر اکاذیب و مجازات آن

حتما تابحال با این مساله مواجه شدید که اخبار دروغی در مورد افراد پخش می شود. آیا این کار جرم است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد؟ در پاسخ باید گفت این رفتار اگر به قصد ضرر رساندن به شخص دیگر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد، جرم نشر اکاذیب خواهد بود و مجازات دارد. برای آشنایی با مجازات این جرم و شرایط لازم برای تحقق آن تا انتها با این نوشتار همراه باشید.

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با نشر اکاذیب نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 7  وکیل آنلاین

نشر اکاذیب چیست؟

بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اخبار کذبی را پخش کند مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. به عنوان مثال آقای (الف) با قصد ضرر رساندن، اخبار دروغی را در مورد شخص (ب) در روزنامه ها پخش کند. در این مورد اگر شرایط مربوط به جرم وجود داشته باشد وی مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.

شرایط جرم

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان می کند: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

 • مطلبی که منتشر می شود حتما باید کذب باشد.

در خصوص جرم افترا در مطلب دیگر گفتیم شرط تحقق جرم، جرم بودن رفتار نسبت داده شده به دیگری است. اما در نشر اکاذیب مطلب نباید لزوما جرم باشد بلکه باید کذب و دروغ باشد.

 • نشر اکاذیب باید به قصد ضرر به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

برای تحقق برخی جرایم در قانون، باید قصد خاصی وجود داشته باشد وگرنه رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود. جرم نشر اکاذیب هم به همین شکل است و باید قصد خاص ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

 • نشر اکاذیب هم می تواند به طور شفاهی و هم کتبی رخ دهد.

این جرم هم می تواند به صورت کتبی هم به صورت شفاهی رخ دهد. یعنی آن که نشر اخبار کذب هم می تواند از طریق نوشتن باشد هم می توان به صورت شفاهی آن را پخش کرد.


نکته: جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. یعنی مثلا ورود ضرر لازم نیست و صرف قصد ورود ضرر کفایت می کند.

مجازات

مجازات این جرم بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد. در مورد اعاده حیثیت نیز باید گفت که، مجرم، محکوم به اعاده حیثیت نسبت به بزه دیده خواهد شد.

بار اثباتی جرم

در این جرم بار اثبات بر عهده کسی است که شکایت می کند و او باید کذب بودن مطالب را به اثبات برساند. اگر متهم بتواند اثبات کند که مطالب منتشر شده راست است و کذب نمی باشد، برای او حکم تبرئه صادر می شود.

حتما تابحال با این مساله مواجه شدید که اخبار دروغی در مورد افراد پخش می شود. آیا این کار جرم است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد؟ در پاسخ باید گفت این رفتار اگر به قصد ضرر رساندن به شخص دیگر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد، جرم نشر اکاذیب خواهد بود و مجازات دارد. برای آشنایی با مجازات این جرم و شرایط لازم برای تحقق آن تا انتها با این نوشتار همراه باشید.


نشر اکاذیب چیست؟

بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اخبار کذبی را پخش کند مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. به عنوان مثال آقای (الف) با قصد ضرر رساندن، اخبار دروغی را در مورد شخص (ب) در روزنامه ها پخش کند. در این مورد اگر شرایط مربوط به جرم وجود داشته باشد وی مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.

شرایط جرم

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان می کند: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

 • مطلبی که منتشر می شود حتما باید کذب باشد.

در خصوص جرم افترا در مطلب دیگر گفتیم شرط تحقق جرم، جرم بودن رفتار نسبت داده شده به دیگری است. اما در نشر اکاذیب مطلب نباید لزوما جرم باشد بلکه باید کذب و دروغ باشد.

 • نشر اکاذیب باید به قصد ضرر به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

برای تحقق برخی جرایم در قانون، باید قصد خاصی وجود داشته باشد وگرنه رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود. جرم نشر اکاذیب هم به همین شکل است و باید قصد خاص ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

 • نشر اکاذیب هم می تواند به طور شفاهی و هم کتبی رخ دهد.

این جرم هم می تواند به صورت کتبی هم به صورت شفاهی رخ دهد. یعنی آن که نشر اخبار کذب هم می تواند از طریق نوشتن باشد هم می توان به صورت شفاهی آن را پخش کرد.


نشر اکاذیب چیست؟

بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اخبار کذبی را پخش کند مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. به عنوان مثال آقای (الف) با قصد ضرر رساندن، اخبار دروغی را در مورد شخص (ب) در روزنامه ها پخش کند. در این مورد اگر شرایط مربوط به جرم وجود داشته باشد وی مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.

شرایط جرم

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان می کند: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

 • مطلبی که منتشر می شود حتما باید کذب باشد.

در خصوص جرم افترا در مطلب دیگر گفتیم شرط تحقق جرم، جرم بودن رفتار نسبت داده شده به دیگری است. اما در نشر اکاذیب مطلب نباید لزوما جرم باشد بلکه باید کذب و دروغ باشد.

 • نشر اکاذیب باید به قصد ضرر به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

برای تحقق برخی جرایم در قانون، باید قصد خاصی وجود داشته باشد وگرنه رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود. جرم نشر اکاذیب هم به همین شکل است و باید قصد خاص ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

 • نشر اکاذیب هم می تواند به طور شفاهی و هم کتبی رخ دهد.

این جرم هم می تواند به صورت کتبی هم به صورت شفاهی رخ دهد. یعنی آن که نشر اخبار کذب هم می تواند از طریق نوشتن باشد هم می توان به صورت شفاهی آن را پخش کرد.


نکته: جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. یعنی مثلا ورود ضرر لازم نیست و صرف قصد ورود ضرر کفایت می کند.

مجازات

مجازات این جرم بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد. در مورد اعاده حیثیت نیز باید گفت که، مجرم، محکوم به اعاده حیثیت نسبت به بزه دیده خواهد شد.

بار اثباتی جرم

در این جرم بار اثبات بر عهده کسی است که شکایت می کند و او باید کذب بودن مطالب را به اثبات برساند. اگر متهم بتواند اثبات کند که مطالب منتشر شده راست است و کذب نمی باشد، برای او حکم تبرئه صادر می شود.

مفهوم نشر اکاذیب و مجازات آن

حتما تابحال با این مساله مواجه شدید که اخبار دروغی در مورد افراد پخش می شود. آیا این کار جرم است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد؟ در پاسخ باید گفت این رفتار اگر به قصد ضرر رساندن به شخص دیگر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد، جرم نشر اکاذیب خواهد بود و مجازات دارد. برای آشنایی با مجازات این جرم و شرایط لازم برای تحقق آن تا انتها با این نوشتار همراه باشید.


نشر اکاذیب چیست؟

بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، هر کس به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اخبار کذبی را پخش کند مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است. به عنوان مثال آقای (الف) با قصد ضرر رساندن، اخبار دروغی را در مورد شخص (ب) در روزنامه ها پخش کند. در این مورد اگر شرایط مربوط به جرم وجود داشته باشد وی مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.

شرایط جرم

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات بیان می کند: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

 • مطلبی که منتشر می شود حتما باید کذب باشد.

در خصوص جرم افترا در مطلب دیگر گفتیم شرط تحقق جرم، جرم بودن رفتار نسبت داده شده به دیگری است. اما در نشر اکاذیب مطلب نباید لزوما جرم باشد بلکه باید کذب و دروغ باشد.

 • نشر اکاذیب باید به قصد ضرر به دیگری، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

برای تحقق برخی جرایم در قانون، باید قصد خاصی وجود داشته باشد وگرنه رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود. جرم نشر اکاذیب هم به همین شکل است و باید قصد خاص ضرر به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد.

 • نشر اکاذیب هم می تواند به طور شفاهی و هم کتبی رخ دهد.

این جرم هم می تواند به صورت کتبی هم به صورت شفاهی رخ دهد. یعنی آن که نشر اخبار کذب هم می تواند از طریق نوشتن باشد هم می توان به صورت شفاهی آن را پخش کرد.


نکته: جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. یعنی مثلا ورود ضرر لازم نیست و صرف قصد ورود ضرر کفایت می کند.

مجازات

مجازات این جرم بر طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد. در مورد اعاده حیثیت نیز باید گفت که، مجرم، محکوم به اعاده حیثیت نسبت به بزه دیده خواهد شد.

بار اثباتی جرم

در این جرم بار اثبات بر عهده کسی است که شکایت می کند و او باید کذب بودن مطالب را به اثبات برساند. اگر متهم بتواند اثبات کند که مطالب منتشر شده راست است و کذب نمی باشد، برای او حکم تبرئه صادر می شود.

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با نشر اکاذیب نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 11  وکیل آنلاین

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

در چه جرائمی دیه پرداخت می شود؟ نرخ دیه درسال ۱۴۰۳

دیه چیست ؟ در چه مواردی دیه پرداخت می شود؟ انواع دیه در قانون مجازات نرخ دیه درسال 1403 مهلت پرداخت آن چقدر...

تخریب جهیزیه توسط زوج

اختلافات خانوادگی زن و شوهر وقتی به مرحله ی طلاق میرسد یکی از موضوعات نیازمند توافق، جهیزیه است و علاوه بر استرداد جهیزیه بدون...

ولی دم چه کسی است؟

بسیاری از ما در هنگامی که قتلی اتفاق می افتد با واژه ولی دم برخورد کرده ایم اما آیا می دانید ولی دم به چه کسی می گویند و اصلا چه...

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.