هزینه حق تحریر دفاتر اسناد رسمی

۱۲ اسفند, ۱۴۰۰ 0 مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
هزینه-حق-تحریر-دفاتر-اسناد-رسمی
۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)

همانطور که دفاتر املاک، وکلا، مشاوران و … برای انجام خدمات خود حق الزحمه دریافت می نمایند، دفاتر اسناد رسمی نیز بایت انجام خدمات متفاوت خود، دستمزدی مطابق تعرفه حق تحریر دفاتر اسناد رسمی دریافت می نمایند.

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با امور ثبتی نیاز به مشاوره فوری دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 12  وکیل آنلاین

تعرفه حق تحریر دفاتر اسناد رسمی


با توجه به مجموع خدماتی که در دفاتر اسناد رسمی ارائه می شود، می توان آن ها را در سه گروه عمده تقسیم بندی نمود:

  • اسناد مالی
    • اسناد رهنی، اسناد با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی
    • اسناد اموال منقول از قبیل اتومبیل، موتور سیکلت
    • اسناد معاملات غیر منقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی
  • اسناد غیرمالی ( مانند وکالتنامه، وقف نامه، وصیت نامه، هبه نامه و…)
  • سایر خدمات ثبتی ( مانند تهیه رونوشت، صدور اجرائیه، اخطاریه و …)

سند رسمی چیست؟


تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی در محل تنظیم آن یا شخص تنظیم کننده است. در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، قانون گذار سند رسمی را تعریف کرده است.

” ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.”

الف ـ تعرفه حق تحریر اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)


تعرفه تنظیم اسناد رسمی براساس حق تحریر دفاتر اسناد رسمی مطابق جدول زیر است:

۱) اسناد رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی:

« ارزش مالی سند »« تعرفه »
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۸۰۰ هزار ریال
تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۱۲ در هزار
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال۸ در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۵ در هزار
تا مبلغ  یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال۴ در هزار
تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۲ در هزار
تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار
تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال%۷ در هزار
تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال%۵ در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال%۲ در هزار
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال%۴ در هزار

۲) اسناد  اموال منقول (بهای وسیله نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی):

« ارزش مالی سند »« تعرفه»
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۳۵۰ هزار ریال
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال۶ در هزار
تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۴ در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار

۳) اسناد معاملات غیرمنقول و پیش‌فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی:

« ارزش مالی سند »« تعرفه »
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۸۰۰ هزار ریال
تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال۱۲۰در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال۴۰ در هزار
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال۲۰ در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۱۲ در هزار
تا مبلغ ۱ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال۶ در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۳ در هزار

 ب ـ تعرفه حق تحریر اسناد غیرمالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)


« اسناد غیر مالی »« تعرفه »
وکالت نامه های فروش یا انتقال۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
سایر وکالت نامه ها۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه ،متمم قرارداد ، اجاره۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تعهد نامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن تنظیم می شود۲۰۰/۰۰۰ ریال
وقف نامه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
وصیت نامه۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تعویض یا ضم وثیقه۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
سایر اسناد غیرمالی۸۰۰/۰۰۰ ریال
مشاوره حقوقی دادیاران

ج ـ تعرفه حق تحریر سایر خدمات ثبتی

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با امور ثبتی نیاز به مشاوره فوری دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 12  وکیل آنلاین

« سایر خدمات ثبتی »
« تعرفه »
فک رهن یا فسخ سند۸۰۰/۰۰۰ ریال
صدور اجرائیه۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
صدور اخطاریه۲۰۰/۰۰۰ ریال
امور مربوط  به قبوض سپرده۲۵۰/۰۰۰ ریال
تهیه رونوشت از ثبت دفتر۴۰۰/۰۰۰ ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه۶۰/۰۰۰ ریال
صدور گواهی علت عدم ثبت سند۵۰/۰۰۰ ریال
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر۵۰۰/۰۰۰ ریال
گواهی امضا۳۰۰/۰۰۰ ریال
استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات۱۵۰/۰۰۰ریال
قیمت سند نکاحیه۸۵/۰۰۰ ریال
قبض اقساطی ۱/۸۰۰ ریال
رونوشت اسناد۷/۵۰۰ ریال
اخطاریه دفترخانه۵۰/۰۰۰ ریال
گواهی ثبت علامت۸/۰۰۰ ریال
گواهی تمدید ثبت علامت۸/۰۰۰ریال
گواهی ثبت اختراع۸/۰۰۰ریال
سند مالکیت (دولتی و تک برگی)۱۷/۰۰۰ریال

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

بیمه شخص ثالث چیست؟

در این مطلب می خواهیم به بیمه شخص ثالث بپردازیم. در این بیمه فردی که صاحب اتومبیل است مبالغی را جهت بیمه ی اتومبیل خود، به شرکت...

بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟

فهرست مطالببیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟تعریف بیمه عمرانواع:فواید بیمه بیمه عمر چیست؟چه فوایدی دارد؟ حتما تا به حال اصطلاح...

مدیرتصفیه کیست؟ چه وظایفی دارد

فهرست مطالبمدیر تصفیه کیست؟انتخاب مدیرتصفیه برای انواع شرکت هاوظایف مدیر تصفیه وقتی که تاجری یا شرکتی ورشکسته می شود، ناتوان...

3.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.