قذف

۱۷ آبان, ۱۴۰۱ 0 مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
قذف
به این مطلب امتیاز دهید

کمتر از یک ساعت پاسخ خود را دریافت کنید

قذف چیست؟

قذف نوعی دشنام و افترا است. مطابق تعریف قانون مجازات، قذف به معنای نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به دیگریست. این نوع جرم انگاری براساس نظام اسلام و فقه اسلامی است. این جرم از جمله جرایم حدی درقانون مجازات اسلامی است.


طبق ماده ۲۴۵ ق.م.ا قذف عبارت است :

از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

درخواست مقذوف:

این جرم از جمله جرایم مربوط به حق الناس است. به همین دلیل برای اجرای حد آن باید حتما از طرف شخص مقذوف، در خواست مجازات صورت بگیرد.

شخص مقذوف کسی است که دشنام یا تهمت گفته شده، نسبت به او بیان شده است. شخص قاذف نیز کسی است که تهمت ناروا لواط یا زنا را به دیگری نسبت میدهد.

شرایط وقوع :

ماده ۲۴۶) قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و قاذف به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده ۲۴۹) هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

 

ماده ۲۵۱ ) این جرم در صورتی موجب حد می شود که مقذوف در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱- هرگاه مقذوف، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قاذف به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

نکته: متظاهر به زنا، شخصی است که نسبت به انجام زنا تظاهر داشته باشد.

انواع قذف :

  1. موجب حد
  2. موجب مجازات تعزیری

 این جرم از جرایم حدی می باشد. اما برخی از حالت هایی وجود دارد که مشمول حد نمی شوند، بلکه مجازات آن بصورت تعزیری است. مجازات حدی ۸۰ ضربه شلاق درقانون مشخص شده است. درتعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

موارد قذف تعزیری(تا۷۴ ضربه شلاق):

  • چنانچه کسی امری ناپسند غیر از زنا یا لواط را به شخص دیگری نسبت دهد.
  • هر دشنام وتوهینی که باعث آزار شنونده شود اما جزو موارد گفته شده برای این جرم نباشد.
  • هرگاه مقذوف شخصی غیر مسلمان یا نابالغ باشد.
  • هرگاه قاذف پدر یا جد پدری باشد.
  • اگر قاذف بعد از اجرای حد، تاکیدکند حرفی که گفتم درست بوده است.
  • زمانیکه دو نفر همدیگر را قذف کنند.

 برای اثبات این جرم تنها دو بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل کفایت میکند.

نکته :براساس ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است،حد ثابت نمی شود.

نکته:حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد. هریک از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبمفهوم نشر اکاذیب و مجازات آننشر اکاذیب چیست؟جرم نشر اکاذیبمجازات نشر اکاذیببار اثباتی جرم مفهوم نشر اکاذیب و...

دفاع مشروع چیست؟

فهرست مطالبمفهوم دفاع مشروع و شرایط آنشرایط دفاع مشروعپرداخت دیه در دفاع مشروع ممکن است تابحال در مواقع زیادی واژه دفاع مشروع...

ولی دم چه کسی است؟

بسیاری از ما در هنگامی که قتلی اتفاق می افتد با واژه ولی دم برخورد کرده ایم اما آیا می دانید ولی دم به چه کسی می گویند و اصلا چه...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.