قرارداد اجاره ، شرایط انعقاد ، نمونه قرارداد

۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0 مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه
قوانین مالک و مستاجر
۵/۵ - (۲ امتیاز)

قرارداد اجاره از جمله عقود مهم و پرکاربردی است که از دیرباز در میان مردم بسیار رواج داشته است. به تبع آن تنظیم روابط بین مالک و مستاجر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل قانون گذار، در قانون جداگانه ای تحت عنوان قانون روابط موجر و مستاجر به این مسئله پرداخته است.

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه قرارداد اجاره نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 11  وکیل آنلاین

اجاره چیست؟

یکی از عقودی که در سطح جامعه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، عقد اجاره است. در این عقد، مستاجر مالک منافع عین مالی که متعلق به شخص دیگریست (موضوع اجاره مثل خانه، اشیا،حیوانات و…) می شود. در واقع شخص در ازای پرداخت مبلغ معینی، از منافع مال دیگری برای مدت مشخصی استفاده می کند.

ارکان عقد اجاره عبارت اند از:

 • به کسی که مال خود را به اجاره می دهد، موجر می گویند.
 • شخصی که مال دیگری را اجاره می کند و از منافع ان مال استفاده می کند، مستاجر نام دارد.
 • به مالی که به اجاره داده می شود، عین مستاجره می گویند.
 • بهایی که در ازای اجاره ی مال به مالک پرداخت می شود، اجاره بها نام دارد.

شرایط انعقاد قرارداد اجاره

شرایط انعقاد قرارداد اجاره ی صحیح به صورت زیر می باشد:

 • موجر باید مالک مالی باشد که آن را اجاره می دهد.
 • مدت اجاره باید مشخص باشد. اگر زمان مشخص نباشد، قرارداد اجاره باطل خواهد بود.
 • موجر و مستاجر باید اهلیت انعقاد معامله را داشته باشند. آن ها باید عاقل و بالغ باشند. مجانین (دیوانه ها) و کودکان نمی توانند مالی را اجاره دهند یا اجاره کنند.
 • قرارداد اجاره باید کتبا در دو نسخه نوشته شده و دو شاهد نیز آن را امضا کنند.

وظایف موجر در اجاره چگونه است؟


موجر به عنوان یکی از طرفین قرارداد اجاره در مقابل مستاجر یکسری وظایفی دارد:

 • موجر موظف است پس از انعقاد قرارداد، مال مورد اجاره را در موعد مشخص شده به مستاجر تحویل دهد.
 • در هنگام تخلیه ملک موجر موظف است هزینه ای که به عنوان پیش پرداخت توسط مستاجر پرداخت شده است را به مستاجر برگرداند.
 • موجر موظف است تعمیرات لازم (مثل ایزوگام، سیستم گرمایش و سرمایش، آسانسور و… ) را انجام دهد و از وظایف مستاجر است که مانع انجام این وظایف نگردد.

وظایف مستاجر در قرارداد اجاره چیست؟

شخصی که اقدام به اجاره ی مالی می کند در مقابل مالکِ ملک و مالی که اجاره کرده است مسئولیت هایی را بر عهده دارد:

 • مستاجر موظف است کرایه (اجاره بها) را به موقع به موجر پرداخت نماید.
 • انجام تعمیرات غیر اساسی ساختمان (مثل تعویض لامپ، رنگ، تعمیر کلید و پریز و…) بر عهده مستاجر خواهد بود.
 • در هنگام تخلیه ملک مستاجر موظف است سر موعد مقرر ملک را تحویل موجر دهد.
 • مستاجر موظف است بهای آب، برق، گاز و شارژ ساختمان را به موقع پرداخت کند.
 • مستاجر باید از وارد کردن هرگونه خسارت به ملک خودداری کند در غیر اینصورت خود موظف به پرداخت خسارت می باشد.
 • اگر مستاجر بدون اجازه موجر در ملک تغییری ایجاد کند، بنایی بسازد یا درختی بکارد، موجر می تواند آن را از بین ببرد. اگر در اثر این عمل مستاجر، به ملک صدمه یا خسارتی وارد گردد مستاجر موظف به پرداخت مبلغ خسارت می باشد.
 • چنانچه مستاجر بدون اطلاع موجر تعمیرات اساسی در ملک انجام دهد، نمی تواند از موجر هزینه ی تعمیرات را مطالبه کند.
 • اگر اطلاعاتی که موجر در رابطه با ملک در هنگام قرارداد می دهد کذب باشد، مثلا متراژ خانه کمتر از گفته وی باشد مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ کند.
 • اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای کسب و کار غیرقانونی یا اعمال منافی عفت تبدیل کند، موجر می‌ تواند از طریق مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ کند.
اینستاگرام دادیاران

آیا مستاجر می تواند ملک را به دیگری اجاره دهد؟

بله، مطابق قانون مدنی مستاجر می تواند ملک را به دیگری اجاره دهد مگر آن که در قرارداد قید شده باشد که مستاجر حق اجاره ملک به غیر را ندارد.


آیا مستاجر می تواند کاربری مال مورد اجاره را تغییر دهد؟

تغییر کاربری مال مورد اجاره بدون اطلاع مالک ملک و بر خلاف قرارداد امری غیر قانونی است و مستاجر حق ندارد کسب و کار خود را در محل اجاره بدون رضایت موجر تغییر دهد. تنها در صورتی می تواند کاربری ملک را تغییر دهد که ابتدا رضایت صاحب ملک را کسب کرده باشد. برای مثال اگر مغازه به منظور میوه فروشی اجاره داده شده، مستاجر حق ندارد بدون اجازه مالک مغازه را به سوپرمارکت تغییر کاربری دهد.


نمونه قرارداد اجاره ملک

این نمونه قرارداد برای کلیه املاک مسکونی، اداری و تجاری قابل استفاده می باشد.

اجاره نامه

۱. مشخصات طرفین قرارداد اجاره
موجر:
خانم / آقای ………..…….. فرزند ……………به شماره شناسنامه …………………..  شماره ملی………..……….  صادره از …………………….……متولد………………..……. تلفن………..………… به نشانی:  ………………………………………….
اگر اجاره نامه به وکالت از طرف مالک است متن ذیل را هم پر نمائید:
وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره ……………. مورخ  …………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  ……………………تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

مستأجر :
خانم / آقای …………….. فرزند …………به شماره شناسنامه ………………..  شماره ملی……………….  صادره از …………………………متولد……………………. تلفن………………… به نشانی:  ………………………………………….

۲. مورد اجاره :
عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت …………………. خوابه به زیربنای……………… متر مربع واقع در طبقه   ………. واحد ضلع  …………. به نشانی ………………… دارای پلاک ثبتی…………………..  فرعی از ………….  اصلی بخش ……….. .
۳. امکانات و امتیازات :
واحد مذکور  دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره ………………..و منصوبه های در آن شماره کنتور برق ………………….. و آب ………………..  و گاز شهری  …………………… که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید.

۴. مدت اجاره
از مورخه ………………….  لغایت مورخه ……………………. به مدت یکسال تمام.

۵. اجاره بها :
به قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد.
مال الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید.
عدم پرداخت مال الاجاره یا عدم وصول هریک از چک های مال الاجاره ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.
تبصره : مبلغ ………………………. ریال به عنوان قرض الحسنه از سوی مستأجر به موجر به صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب جاری ………………………. پرداخت گردید و مقرر شده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه حساب های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد.

۶. شروط
مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی ویا ……….. شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذار شده است .
مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد در صورت واگذاری موجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد .
پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .(نمونه قرارداد اجاره نامه)
اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .
مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .
مالیات مستغلات و مالیات بر اجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .
چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به عنوان ( اجرت المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .
تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .
 چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .
مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد .
تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .
بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .
این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد .
این قرارداد اجاره در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند .

محل امضاء و اثر انگشت موجر  محل امضاء و اثر انگشت مستاجر                                 
محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول      محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم                         

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه قرارداد اجاره نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 7  وکیل آنلاین

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

خرید و فروش املاک با وکالت نامه

خرید و فروش املاک با وکالت نامه مزایا و معایبی دارد که افراد بر اساس شرایط خود ممکن است این راه را برای معامله انتخاب نمایند....

فروش ملک در رهن بانک؛ مجازات وعواقب

برای دریافت وام و تسهیلات بانک ها می بایست مالی را در رهن بانک قرار دهیم تا در صورت عدم پرداخت اقساط، بتواند طلب خود را با فروش...

عدم تسلیم ملک پس از فروش

درصورت عدم تسلیم ملک پس از فروش خریدار چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟ در صورت بیم فرار شخص از کشور چه راه حلی وجود دارد؟ ایا...

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.