گواهی عدم امکان سازش چیست؟

۸ دی, ۱۴۰۰ 0 مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
گواهی عدم امکان سازش
۵/۵ - (۱ امتیاز)

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با امور خانواده طلاق مهریه و نفقه نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 9  وکیل آنلاین

زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود به نقطه ای می رسند که دیگر ادامه ی زندگی امکان پذیر نیست در اینجا اقدام به طلاق می کنند. با اینکه طلاق همواره به ضرر جامعه است و تاثیر منفی ای بر طرفین و فرزندانشان و جامعه می گذارد اما گاهی اوقات طرفین مصمم هستند که از هم جدا شوند. طلاق نیز انواعی دارد و تقسیم بندهای مختلفی دارد. اگر در یک رابطه، هر دو طرف یعنی هم زن و هم مرد موافق با طلاق و جدایی باشند، در اینجا اقدام به طلاق توافقی می کنند که در خصوص شرایط طلاق توافقی در مطلبی دیگر پرداخته ایم. از آن جا که طلاق یک امر تشریفاتی است، زن و شوهر باید گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند. این گواهی عدم امکان سازش در جایی صادر می شود که دیگر توافقی بین زن و شوهر وجود ندارد و امکان بازگشت و از سر گیری زندگی مشترک بین آن ها وجود ندارد. در ادامه ی مطلب به تعریف گواهی عدم امکان سازش و نحوه دریافت این گواهی می پردازیم.

گواهی عدم امکان سازش یعنی چه؟

گواهی عدم امکان سازش به برگه ای گفته می شود که در آن عدم سازش بین زن و شوهر را تایید می کند. در واقع در جاییکه زن و شوهر می خواهند طلاق بگیرند و دیگر توافق و سازشی بین آن ها وجود ندارد، این گواهی ابتدا توسط مشاور و بعد توسط دادگاه صادر می شود. با صدور این گواهی توسط دادگاه، افراد این گواهی را همراه خود به دفتر ثبت طلاق می برند و در اینصورت می توانند طلاق بگیرند.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش چیست؟

۱) درخواست طلاق توسط مرد:

از آن جا حق طلاق براساس قانون با مرد است، مرد می تواند هر زمان که اراده کند اقدام به طلاق همسرش از راه قانونی بکند. اما بهر حال از آن جا که طلاق امری تشریفاتی است و باید تشریفات آن حتما رعایت شود، باید گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی:

« مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

در مواد قانونی زیر، دلایلی که خانم می تواند از شوهرش طلاق بگیرد مطرح شده است. در این موارد خانم نیازی به دریافت گواهی عدم امکان سازش ندارد و مستقیما توسط دادگاه طلاق داده می شود:

  • خانم وکالت در طلاق داشته باشد. (حق طلاق)
  • عدم پرداخت نفقه توسط مرد به زن.
  • در عسر و حرج بودن خانم بنا به دلایلی که قانون گذار در تبصره ماده ۱۱۳۰ پیش بینی نموده است.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

« طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد.»

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:

« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:
«  در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

۲-) طلاق توافقی:

طلاق توافقی در جایی اتفاق می افتد که زن و مرد با هم در مورد پایان دادن زندگی مشترکشان و تمام حق و حقوقات توافق کرده اند. زوجین باید در اینجا به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست گواهی عدم امکان سازش می دهند تا دادگاه در این خصوص، گواهی را صادر نماید و در اینجا آن ها می توانند طلاق بگیرند.

این گواهی تا چه زمانی اعتبار دارد؟

این گواهی تنها تا سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به طرفین اعتبار دارد تا در این مدت به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت نمایند. هر کدام از طرفین که اقدام به دریافت گواهی کرده است و در طلاق توافقی هر دونفر، باید در این مدت سه ماهه گواهی را به دفترخانه جهت ثبت طلاق تحویل دهند.

در صورتی که در مدت مذکور طرفین به هر دلیلی اقدام به طلاق نکنند باید مجددا اقدام به دریافت گواهی جدید نمایند.

مشاوره حقوقی دادیاران

نحوه دریافت گواهی به چه صورت است؟

شخصی که می خواهد گواهی عدم امکان سازش دریافت کند:

  • در قدم اول: باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواستی با موضوع طلاق ارسال نماید.
  • در قدم دوم: باید به سامانه “تصمیم طلاق” مراجعه کرده و در آن جا ثبت نام کند تا بتواند برای مشاوره نوبت بگیرد.
  • در قدم سوم: مشاور پس از رسیدگی و بررسی در صورتی که امکان سازش و بازگشت مجدد زوجین وجود نداشته باشد، گواهی عدم امکان سازش می دهد.
  • در قدم چهارم: طرفین باید مجددا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را ثبت کنند.
  • در قدم پنجم: در اینجا بعد از تعیین وقت رسیدگی طرفین به دادگاه خانواده ارجاع می شوند و پس از یک جلسه رسیدگی، دادگاه رسیدگی کرده و گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید.
  • در قدم اخر: طرفین ظرف سه ماه با این گواهی به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و اقدام به ثبت رسمی طلاق خود می کنند.

مشاوره فوری با وکیل

در رابطه با امور خانواده طلاق مهریه و نفقه نیاز به مشاوره دارید ؟

درخواست مشاوره تلفنی
 12  وکیل آنلاین

کلام اخر

مطلب گواهی عدم امکان سازش یکی از مطالب زیر مجموعه طلاق توافقی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر ان را مطالعه کنید.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

طلاق بائن چیست؟

زمانی که زن و شوهر تصمیم به جدایی می گیرند، اقدام به طلاق می کنند. طلاق از حیث قابل رجوع بودن به دو دسته ی بائن و رجعی تقسیم می...

مراحل و روش درخواست اعسار مهریه

مهریه یکی از حقوق زوجه است که هر زمان، زن مطالبه نماید مرد مکلف به پرداخت است. درخواست اعسار مهریه، در صورتی پذیرفته می شود که...

حق توکیل به غیر چیست؟نکات مهم توکیل در فروش

حق توکیل به غیر چیست؟ ایا با وکالت تفاوت دارد؟ بعد از روشن شدن این مفهوم، به قانون توکیل و سپس ضمانت اجرای تعیین شده در...

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.